Hovedutvalget: – 2020 skulle bli et spennende år for oss som liker å samles for å dele opplevelser

Av
DEL

MeningerNår vi i hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet nå tar ferie, er det etter et halvår hvor det meste ikke gikk som planlagt – særlig innenfor vårt område.

2020 skulle bli et spennende år for konsertgjengere, idrettsutøvere, korpsunger, russ, teaterspirer, fotballsupportere og alle andre som liker å dele opplevelser.

Vi som var valgt inn i det nye hovedutvalget gledet oss til å jobbe for frivillige, ideelle, profesjonelle og amatører innenfor vårt ansvarsområde.

Dessverre rakk vi knapt å komme i gang med arbeidet før landet brått måtte stenges ned og opplevelsene som skulle bringe oss sammen denne våren ble avlyst.

Takk for at kulturlivet er fylt med kreative og fleksible mennesker som er vant til å få til mye med små ressurser. Selv om lyden av digitale strømmekonserter fra PC-en ikke var det samme som å synge med til livemusikk i gresset på Elvefestivalen under en lav kveldssol, så fikk vi fortsatt glede, samhold og nye inntrykk.

Takk for at teknologien gjør det mulig å oppleve i fellesskap, selv om vi ikke kan være fysisk i samme rom. Mjøndalen mot Godset på FIFA-multiplayer gir ikke de samme frysningene som å faktisk være til stede på Consto Arena eller Gamle Gress, men det ga oss likevel muligheten til å dele samspill, spenning og action.

Disse nye måtene å oppleve ting sammen på må vi ta med oss videre når Norge åpner opp for mer normal fysisk kontakt. Kreativitet og samhold blir nøkkelverktøy for å løse utfordringene og utløse muligheter i post-korona tider.

Et samfunn hvor flest mulig har muligheten til å delta og oppleve mest mulig, er et godt samfunn. Derfor kommer vi til å jobbe hardt for at barn, unge, voksne og eldre skal få meningsfulle opplevelser av alle slag de neste årene.

Det krever at vi lykkes med noen viktige delmål i løpet av vår folkevalgt periode:

1) Harmonisering. Hvis alle i Drammen skal få de samme mulighetene til å skape og delta i opplevelser, så må rammevilkårene være like. Dette var forskjellig i de tre gamle kommunene. Nå skal det likestilles. I juni fant vi midler til å harmonisere idrettens tilskudd. Dette løftet er svært gode nyheter for alle idrettslag. Neste harmoniserings jobb er kulturlivets vilkår.

2) Strategisk tankegang. Erfaringer fra mange kommuner viser at strategisk satsing på opplevelser også skaper økt bo – og blilyst. Gode tilbud for deltakelse og utøvelse er med på å skape attraktive lokalmiljøer, særlig for barn og unge. I juni vedtok vi at det skal lages en helt ny temaplan for arrangementer. Dermed skal Drammen jobbe strategisk for hvordan arrangementer skal brukes som verktøy for å oppnå andre kommunale mål – blant annet for å gjøre turist destinasjonen.

Vi har i tillegg vedtatt seks andre temaplaner og handlingsplaner som foregriper kultur, idrett og frivillighet og friluftsliv direkte, og det er en naturlig del av øvrige planer. Slik sikrer vi at disse områdene blir arbeidet med på en helhetlig og langsiktig måte framover.

3) Tilskuddsordninger. Listen over ulike tilskuddsordninger i de tre gamle kommunene er lang og omfattende. I høst skal vi gjøre en opprydning. Målet er å gjøre det mest mulig oversiktlig og tydelig hvilke typer tilskudd kommunen har tilgjengelig og vil satse på, opp mot ulike typer tiltak. Dette kan gjøres på flere måter.

Noen vil at mest mulig knyttes opp til konkrete prosjekter, mens andre foretrekker å sette enkelt aktører på budsjett med langsiktige driftsmidler. Selv om vi har ulike meninger om dette så deler vi et mål om at kommunens tilskuddsmidler skal skape mest mulig verdi for flest mulig innbyggere. Vi ser nok også alle positivt på at tiltak som utløser ekstra verdi innen frivilligheten og næringslivet.

Vi har ulike meninger om hvordan alt dette skal gjøres. Men vi er til sammen 15 stykker som ønsker å samarbeide godt, og vi er ydmyke for mandatet vi er tildelt av deg. Det mandatet handler om å jobbe for at du som leser dette skal ha en kommune som er spennende, trygg og trivelig å være innbygger i. Denne kommunen bygger på gode opplevelser. De skal vi ta tilbake etter korona oppholdet, og deretter jobbe målrettet for å styrke i årene som kommer.

God sommer fra oss!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags