(Laagendalsposten)

Fredag formiddag ble dommen mot Espen Andersen Bråthen klar. Både aktoratet og forsvarer var i sine påstander krystallklare: Bråthen måtte dømmes til tvungen psykisk helsevern. Og Buskerud tingrett er enige.

I dommen ble massedrapsmannen ble dømt til tvungen psykisk helsevern.

Halv million

Det som var et av de usikre momentene i dommen var størrelsesorden på erstatningsbeløpene til de pårørende og berørte.

Bistandsadvokatene la ikke ned en påstand om konkrete summer for oppreisning, men advokat Knut Fure la lista høyt da han likevel uttalte at han ikke mente det ville være unaturlig at retten landet på 400.000 kroner i oppreisningserstatning.

Og rettens dommere hørte i stor grad på bistandsadvokatenes argumenter under rettssaken.

For to av døtrene til de drepte i Hyttegata har retten satt en oppreisning på en halv million kroner.

På grunn av lemping av ansvar er oppreisningsansvaret for Bråthen satt til 50.000 kroner. Det betyr i realiteten at retten mener at oppreisningen skal settes til 500.000, men at man rent formelt må søke Kontoret for voldsoffererstatning om å få utbetalt summene da pengene ikke kan komme fra Bråthen selv.

For de andre etterlatte er summen satt til 350.000 kroner. Også her kommer lempingen inn som et element.

Les også

Svarene vi ikke fikk

– Hørte på våre argumenter

– Dette betyr at retten har hørt på våre argumenter. Det er satt en norm på 200.000 for drap i 2010. Den normen har man fraveket. Slik sett er mine klienter tilfreds med beløpene, sier Astrid Røkeberg. Hun er koordinerende bistandsadvokat i saken og representerte også Gun Marith Madsen og Madsens etterlatte.

– Men en sum vil jo aldri kunne bringe tilbake de døde, fortsetter Røkeberg.

– Høyesterett har sagt at en lemping ikke skal gå utover de fornærmede og pårørende, sier Advokat Knut Fure som representerer Andréa Meyer og Hanne Merethe Englund og deres etterlatte.

– Høyt og riktig

– På vegne av de pårørende er jeg tilfreds med at retten har hørt på argumentene våre. Og juridisk sett er summene satt veldig høyt - og det er riktig i denne saken, sier Fure videre, som håper dommen setter et punktum i saken.

– Dom på psykisk helsevern er som forventet. Mine klienter er tilfreds med at retten har fastsatt oppreisningserstatning med et klart høyere beløp enn det normerte. Det gjenspeiler den store belastningen det har vært for dem å miste sin mor og far på en så brutal måte, sier Vibeke Gjone Bille, som er bistandsadvokat for de etterlatte etter Gunnar Erling Sauve og Liv Berit Borge.

I tillegg til oppreisningserstatningene får også de etterlatte dekket utgifter til begravelser og eventuelle behandlinger og fremtidige behandlinger.