Gå til sidens hovedinnhold

Høyre forsvarer samordningsfella som sender høyere pensjonsregning til framtidige generasjoner

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Statssekretær Christl Kvam (Høyre) forsvarer samordningsfella i sitt innlegg i Drammens Tidende 15. juni. Ei felle som innebærer at personer født i årene 1944–1962 mister opparbeidet offentlig tjenestepensjon når man arbeider utover 67 år + (altså levealdersjustert).

Ingen av arbeidstakersammenslutningene (LO, YS, UNIO, Akademikerne) har akseptert dette regelverket som gir lavere og lavere pensjon dess lenger folk arbeider. Tvert imot har alle disse hovedsammenslutningene, inkludert Akademikerne hvor Kvam tidligere har vært leder, tatt sterkt avstand fra dagens samordning av folketrygd og offentlig tjenestepensjon. Da Senterpartiet ble kjent med effekten av samordningsfella, tok vi straks initiativ gjennom eget lovforslag i Stortinget til å rette opp denne systemfeilen.

Les også

Lundteigen forsto ikke konsekvensene av pensjonsordning - det er en ærlig sak

 

Imidlertid feilinformerer Høyre systematisk om samordningsfella. Når Kvam hevder at Senterpartiets lovforslag undergraver pensjonsreformen og at offentlige pensjonister vil få i pose og sekk, så er det usant.

Ordningen med at offentlig ansatte skal få lavere og lavere pensjon dess lenger de arbeider, står i motstrid til pensjonsreformens to mål: Folk skal arbeide lenge og pensjonsutgiftene skal bli lavere. Fordi samordningen av tjenestepensjon og alderspensjon stimulerer offentlig ansatte til å gå av tidligere, svekker samordningsfella arbeidslinja og samlet betyr det at pensjonsutgiftene blir høyere og verdiskapningen lavere. Høyre, som forsvarer samordningsfella, sender derfor en høyere pensjonsregning til framtidige generasjoner.

Senterpartiet arbeider for et pensjonssystem som understøtter arbeidslinja. Samtidig vil Senterpartiet ha et pensjonssystem som gjør det mulig for arbeidstakere som ikke lenger har arbeidsevne å få en verdig avslutning av sitt arbeidsliv.

Les også

Folk skal tape pensjon ved å arbeide lenge

 

Regjeringen framforhandlet i fjor avtalen med partene om ny offentlig tjenestepensjon som skal gjelde fullt ut for personer født fra og med 1963. Ifølge SSB vil den nye ordningen innebære at offentlig ansatte som er født i 1963 får en samlet pensjon på om lag 130 pst. av sluttlønn dersom man går av ved 75 år. Personer født i 1948 vil til sammenligning med Senterpartiets forslag, få en samlet kompensasjonsgrad på om lag 90 pst. dersom de står i jobb til 73 år (kilde: Statsråd Anniken Hauglies brev av 10. desember 2018 til Stortinget).

Høyre straffer folk født i åra 1944–1962 mens folk født fra og med 1963 får i pose og sekk. Det er Høyres prioritering.

Kommentarer til denne saken