Som ansatt i Norges største IT bedrift er jeg en av de som er veldig glad for at Norge nå får sin egen digitaliseringsminister, at Nye Drammen har sin egen digitaliseringssjef med egen digitaliseringsstab og at det er lages en egen digitaliseringsstrategi for den nye kommunen. At dette er et område som det er opplest og vedtatt at Nye Drammen skal satse på og ikke minst at dette er et viktig satsningsområde for Høyre. Drammen Høyre ønsker å tilrettelegge for utvikling av en «smart» kommune. Vi har et mål om at kommunen skal være ledende på digitalisering i alle sektorer.

Men hva betyr dette egentlig? Digitalisering, automatisering og robotisering er blitt «moteord» der innholdet for mange er litt uklart. Hva er det vi skal gjøre når vi skal digitalisere kommunale tjenester og hvorfor er dette så viktig?

De fleste av oss har blitt vant til å løse oppgaver på skjerm og telefon, og vi forventer bedre tjenester og samhandling mellom etater. Digitalisering skaper nye forventninger og muligheter. Digitale løsninger skal bidra til å skape trygghet, forutsigbarhet, mestring og aktivitet uansett om vi snakker om helse og velferd, skole og oppvekst eller utvikling av ny innbyggerportal på nettet. Digitalisering handler om å tenke annerledes og om å tenke nytt.

LES OGSÅ:
Digital-pendelen på vei tilbake

Digitalisering er å ta i bruk ny teknologi for og erstatte manuelle eller fysiske oppgaver. Fornye, forenkle og forbedre! Det handler om hvordan vi kan endre og forenkle hverdagslivet vårt. Tenk bare på hvordan vår bruk av mobiltelefon har endret våre liv, og hvor lenge siden er det du har fysisk vært i banken de siste årene? Når er det vi egentlig trenger å møte opp på et offentlig kontor? Vi fikser nesten alt «over nettet» hjemmefra, enten vi liker det eller ikke.

Digitalisering innebærer nesten alltid omstilling og er derfor skummelt for mange. Det kommer til å være nye jobber om få år vi ikke kjenner til en gang i dag og hele yrkesgrupper vil helt sikkert bli borte. Førerløse busser er ikke lenger noe vi ser i en science fiction film, de kjører på norske veier. Vi bruker roboter til kundebehandling på telefon, bokføring av regnskapsbilag, behandling av pasienter og ikke minst innenfor velferdsteknologi.

NAVs omverdensanalyse 2019 som ser på utvikling, trender og konsekvenser mor 2030 løfter frem disse to som hovedutfordringer:

1. Raskere omstilling i arbeidslivet

2. Digitalisering skaper nye forventinger og muligheter

For oss innbyggere betyr mer automatisering en enklere hverdag der vi får mer kontroll og styring over egen tid. Vi kan hevnede oss til kommunale etater når vi selv har tid, registrere inn barn på skole og barnehage når barna har lagt seg på kvelden. Vi kan søke om oppføring av garasjen på en søndag formiddag, og handle varer på kvelden som kommer på døra morgenen etter.

Det er mange områder der vi som innbyggere og forbrukere vil kunne oppleve en enklere hverdag i vårt møte med digitalisering i offentlig sektor. Ta digital postkasse for eksempel. Løsningen erstatter papirskjemaer, reduserer tiden som går med til å sende epost og er en sikker måte å nå frem til mottaker på og tenk på alt vi i dag gjør på Altinn.

Alt dette er digitalisering, vi bruker det og lever med det hver dag og hele tiden. Det er ikke skummelt i det hele tatt, vi må bare tenke litt annerledes. Vi kommer ikke utenom nemlig. Verden har aldri gått så fort fremover, og vil aldri gå så sakte igjen!

Vi i Drammen Høyre gleder oss til å tenke nytt og annerledes sammen med en profesjonell og dyktig administrasjon og et foroverlent og godt lokalt næringsliv for å finne gode løsninger for kommunens innbyggere og forbrukere.