Usannheter og løgn gjør seg ikke på trykk, selv ikke når de kommer fra stasministeren selv, i kompaniskap med Høyres parlamentariske leder Trond Helleland.

Er det noe dette tospannet ikke har så er det tro på Buskerud. Mulig de har glemt det men de la ned fylket. Hvorfor? Jo, fordi de ikke hadde troen på hverken på Buskerud, Akershus eller Østfold.

Senterpartiet går for å oppløse Viken og få tilbake Buskerud. Nettopp fordi vi er partiet som hele veien har ment at vi trenger fylkesstrukturer med lokal forankring, og ikke store systemer for systemets skyld. Sammen med dette vil vi ha tilbake det lokale politiet som regjeringen tok med seg da de forlot distriktene. Hvis statsministeren lurer på hvorfor statistikken viser gode tall etter deres nærpolitireform, så er det fordi politiet nå i hovedsak må bruke tiden på å tilbakelegge kilometer etter kilometer gjennom Buskerud, fremfor forebyggende lokalt arbeid.

Det skal selvsagt sies at politiet ikke er alene om dette, de har fått selskap av ambulansearbeiderne som har fått permanent tilhold på landeveien.

Som kjent er jo Drammen tatt inn i kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) storbyforum, men i øynene til statsministeren og Helleland er Buskerud for distrikt å regne.

Det er likevel riktig som det sies, Buskerud vet hvor avgjørende det er med gode veier og togtilbud. Derfor er det sterkt kritikkverdig at Drammen fortsatt blir neglisjert av regjeringen hva gjelder deres ansvar for ny holmenbru, for ikke snakke om alle problemene som følger av at hele Drammen blir behandler som et veikryss. En så enkel ting som å gi beboerne i Bjørnstjerne Bjørnsonsgate støyskjerming fra trafikkbråket velger regjeringen å overse, til tross for at ansvaret er statlig og lovkravet kommer fra Stortinget.

Skulle tospannet velge å ta seg en tur ut i fylket så vil de kanskje selv registrere etterslepet på fylkeskommunale veier. Til informasjon skyldes ikke dette dårlig bruk av penger, men bevisst underbudsjettering av fylkeskommunen fra regjeringens side.

Så må jeg selvsagt gratulere med en økning av pengebruken på 97 prosent når det kommer til samferdsel, samtidig regner jeg med at dere tilskrive dere selv også mer enn en dobling av antall bomstasjoner i landet. Med andre ord en massiv økning på denne avgiftsfronten.

Med skattekutt til de rike på ni milliarder etterfulgt av mindre tjenester og økonomisk støtte til vanlige folk og de svakest blant oss kan man vel neppe si at det er mye å se frem til på den kanten for folk flest. Senterpartiet går inn for å reversere denne gavepakken til de aller rikeste iblant oss fremfor å gjøre hverdagen til vanlige folk dyrere og vanskeligere.

Med andre ord vil Senterpartiet prioritere fellesskapet fremfor milliarder til fåtallet.

Til høsten er det valg. Høyre gravla Buskerud til lyden fra egen applaus. Senterpartiet står klare til å blåse liv i Buskerud igjen etter valget, og med det putte misfosteret Viken ned i hullet dere forsøker å gravlegge Buskerud i.

Senterpartiet lover å rydde opp i all rasering og unødvendig sentralisering befolkningen har vært offer for siden 2013. 2021 er året da folk sier ifra om at nok er nok og med det starte grunnlaget for et godt nytt år.