Nei, nei og atter nei til bom-penger, sier Ap. Nei til bom-ring, stemmer Høyre i.

Og dermed var det fyr i bomdebatten igjen. Fly forbanna vendte Ståle Sørensen sporenstreks ryggen til sine nye partikollegaer i Ap og kalte dem for «bompengeekstremister». Frp, som har utpekt Høyre som sin hovedmotstander før neste års valg, gnir seg i hendene over det de mener er Høyres ja til bompenger light.

– Etter at Arbeiderpartiet gikk ut og klargjorde sitt standpunkt, tror jeg Høyre nå har kommet i en ubehagelig situasjon. Når de åpner for bompengefinansiering av Svelvikveien og trolig også ny vei til Konnerud, har de skaffet seg selv et problem, uttalte Frps Ulf Erik Knudsen til Drammens Tidende. Noe han kommer til å mase om helt frem til valgdagen.

MDG og SV applauderer på sin side Høyres «pragmatisme», mens et stadig mer blodfattig Nei til bomring-parti øyner muligheten for en ny runde i bom-(bokse)-ringen.

Om det var usikkerhet over egen politikk, formuleringene eller irritasjon over politiske motstandere som gjorde at Høyres ordførerkandidat Kjell Arne Hermansen plutselig varslet at han vurderer å skrive om partiprogrammet, vites ikke. Men her skulle all tvil ryddes av veien, før noen knapt hadde rukket å reflektere over hva som var mest uklart: Høyres eller Aps bomstandpunkt.

Det kan godt hende at Høyre har undervurdert hvor mye krutt det er igjen bomdebatten. Samtidig er Høyre som styringsparti og med gode muligheter til å ta over makta i byen, nødt til å balansere syn.

På den ene siden står partiets venner i næringslivet, som er lei av å vente på veier som aldri blir noe av og derfor ønsker å sette bomfinansiert fart på viktige samferdselsprosjekter. Samtidig bærer Høyre på ansvaret for å ha vraket Buskerudbypakke 2, noe mange velgere forventer at de står fast ved. Samtidig må partiet innse at de tapte mange lyseblå velgere på dette stuntet, som heller gikk til Venstre eller MDG ved forrige valg.

Klok av skade er det derfor ikke tilfeldig at partiet har valgt ordlyden nei til «bom-ring» i partiprogrammet. Det åpner nemlig for bompengefinansiering av enkeltprosjekter, noe mange høyrevelgere gir uttrykk for at de syns er helt greit. Som Holmenbrua, Svelvikveien og Konnerudnedføring.

Hva Høyre vil gjøre for å nå nullvekstmålet, eller hvilke ambisjoner de har for å bedre forholdene for gående, syklende og de som tar bussen, sies det imidlertid lite om.

Ap har med dette eneovertydelige kulepunktet «Nei til bom-penger»skapt samme sjokkeffekt som Høyres bomvraking før valget i 2019. Noe som har vært helt bevisst. At det troner aller øverst i partiprogrammet sier alt om hva partiet ønsker å kommunisere. I en tid der Ap nasjonalt sliter med å fremstå som tydelig og offensivt, forsøker Drammen Ap på det motsatte.

Om de vil lykkes, gjenstår å se. Å være så kategorisk kan også ha sin pris.

Noen videre utdypning av standpunktet, og hvilke konsekvenser dette får for den helhetlige utviklingen av infrastrukturen i kommunen, får du nemlig ikke i Aps partiprogram.

De har nå sagt A. Men hva er i så fall B? Hva Ap egentlig vil, og hvilke konsekvenser dette har for infrastrukturen og utviklingen av byen, må velgerne i beste fall gjette seg til.

Ap-leder i Drammen Mads Hilden uttaler til Drammens Tidende at også Ap er åpen for at enkeltprosjekter, som ny Svelvikvei, finansieres med bom-penger. Vel å merke hvis staten eller fylkeskommunen insisterer, og under forutsetning at det skal være mulig å kjøre på de gamle veiene for å slippe bompenger.

Men hvor urealistisk er ikke det? Dette åpner for en strøm av nye spørsmål: For hvordan skal man hindre at «alle» kjører gamleveien, noe som i sin tur gjør det vanskelig å få inn nok penger til den nye veien? Hvor dyrt må ikke bompengeavgiftene være for å kompensere for alle gratiskjørerne? Og skal veien finansieres før eller etter at den står ferdig?

Og for å minne om Drammens mål om å bli landets grønneste kommune: Hvordan har Ap tenkt å nå nullvekstmålet? Hvordan skal de friste flere til å bytte ut bilen med sykkel, gange, bildeling og kollektivreiser? Og hvordan skal de sørge for at ikke hele belønningsordningen forsvinner? Denne statlige ordningen som sikrer billige og hyppige bussavganger for innbyggere som verken har råd til bil eller bompenger.

Rent politisk vil Ap med sitt bomstandpunkt trolig tette en potensiell velgerlekkasje til Rødt, Frp og NTB. Særlig tapet av innvandrerstemmer til bompartiet, stemmer som Ap vanligvis anser som sikre, har nok bidratt til at partiet nå har lagt seg på denne det-enkle-er-ofte-det-beste-strategien. Folk forstår jo et nei.

Risikoen er imidlertid like stor for at de i samme slengen vil miste velgere til partier som ikke er like bombastiske, slik Høyre tapte velgere ved forrige valg. Med en ny bomdebatt skapes nemlig et nytt rom for miljøpartier som MDG, SV og Venstre. Mens de såkalte lillavelgerne, som står og vakler mellom styringspartiene Ap og Høyre, kan vise seg å ha mer sans for sistnevntes noe mer pragmatiske forhold til bompenger.

Det kan være strategisk av Ap å flagge standpunkt så tidlig og dermed kuppe bomdebatten. Men fremover skylder de velgerne å svare ut alle løse tråder. Spørsmålet er om Ap i iveren etter å sikre seg et valgstrategisk fortrinn, har gitt opp å finne løsninger på de virkelig store spørsmålene denne kommunen og regionen står overfor. Med mindre de har et superess i ermet. I så fall bør de spille det ut ganske kjapt.