Gå til sidens hovedinnhold

Høyre og Arbeiderpartiet fortsetter å rasere byen!

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi i Miljøpartiet de grønne arrangerte 7. februar folkemøte og debatt om arkitekturkvalitet og byutvikling i samarbeid med Drammensbiblioteket. Bakgrunnen for møtet er en voksende bekymring for at mange nybygg og planforslag i Drammen bærer preg av å tjene kortsiktige særinteresser fremfor hensynet til langsiktig byutvikling, bokvalitet, byliv og sammenheng med omgivelsene.

Et aktuelt eksempel som ble trukket frem, både fra tilhørere og deltakere i møtet, er området langs Engene på Bragernes. Her ser vi en urovekkende utvikling med rivning av eksisterende kvartaler i kombinasjon med høy utnyttelse og nybygg som viser mangel på grunnleggende arkitektoniske kvaliteter. En sentral del av Drammen holder på å miste sin identitet og utvikle seg til et område med lite attraktive gaterom og bebyggelse hvor estetikk, bærekraft og bokvalitet i mange tilfeller er fraværende.

På folkemøtet virket det som Høyres ordførerkandidat Fredrik Haaning og Arbeiderpartiets fungerende gruppeleder Arve Vannebo tok inn over seg alvoret i disse problemstillingene og var helt enige i kritikken. Samtidig bar diskusjonen preg av en defensiv og handlingslammet holdning fra de to. Både Haaning og Vannebo viste til potensialet i tydeligere områderegulering og planarbeid i den nye kommunen, men at dette vil ta lang tid. I følge Vannebo er det i mellomtiden ingen ting vi kan gjøre for å hindre at området mellom Tinghuset og Brakerøya «tygges opp» av utbyggingspress. Det ble imidlertid sagt at politikerne må være ekstra årvåkne i disse sakene.

Og hva gjør de to maktpartiene i praksis? La oss ta to helt ferske eksempler: I Thornegata på Bragernes er det tegnet et boligprosjekt i tre som er utformet i dialog med fylkesantikvaren og som tar opp i seg formspråk og skala fra omkringliggende kvartalsbebyggelse med eldre småhus. Tomteutnyttelsen i bakgården er imidlertid relativt høy, og naboene protesterer. Men alt i alt er dette et prosjekt som er arkitektfaglig godt begrunnet, ivaretar gode bokvaliteter og tar hensyn til omgivelsene. Det gir noe tilbake til byen. Selv om ikke alle naboer er fornøyd.

LES OGSÅ: - Galt og urettferdig

I formannskapet 13. februar – altså få dager etter folkemøtet – blir dette prosjektet imidlertid møtt slik: «stygt» (H og Frp). «Ville ikke hatt det til nabo» (AP). Nedstemt.

Det andre eksempelet: I Engene 105 og 107 på Brakerøya står to eldre eneboliger i tre. Bygningene er en del av et kvartal med to andre småhus som er omfattet av verneplanen. Både naboer og Fortidsminneforeningen anbefaler at husene tas vare på. Denne typen eneboliger bygges ikke lenger i sentrum og bør også bevares med tanke på mangfold i boligtyper. Utbyggeren vil rive dem. Og hva kommer i stedet? En avlang kasse av et leilighetsbygg som ikke viser noen form for samspill med eksisterende strøkskarakter. Den har ikke egentlig noen fasade mot Hofgaardsgate/Engene – det ser ut som den vender baksiden mot gateløpet. Prosjektet vil altså ta to ganske fine trehus og erstatte dem med en grå langstrakt kasse. Det vil fjerne noe som har kvalitet og erstatte det med noe som ærlig talt ikke har det.

Til dette prosjektet meldte Høyre på formannskapsmøtet 13. februar «ingen innsigelser, dette er veldig bra». Arbeiderpartiet var enig og kalte det «positiv utbygging - strøket trenger dette». Partiets representant – Arve Vannebo – ville gjerne hatt en litt mer variert fasade, bare. Men det var tydeligvis ikke så farlig. Mot rivning hadde de ingen innsigelser. Det hadde bare De grønnes Ståle Sørensen: «De to byggene som ligger der i dag», argumenterte han, «har en variert fasade allerede. Det er meningsløst å rive noe som har kvalitet.»

Heldigvis fikk Ståle Sørensen utsatt dette rive- og byggeprosjektet. Men bare vent, her blir det nok vedtatt både rivning og bygging av en lite pen blokk.

Som en av de fremmøtte på folkemøtet på biblioteket 7. februar sa det: «Snart er det bare grå klosser igjen i denne byen».

Det virker kanskje slik. Men i realiteten har vi alle muligheter til å stanse dette. Vi i De grønne ber derfor Arbeiderpartiet og Høyre om å tenke seg om. Vi ber om to enkle ting:

1. Slutt å rive i strid med anbefalinger fra Fortidsminneforeningen eller antikvariske myndigheter. Flere bygg som står på kulturminneplanen som kom i fjor, er allerede revet! Dette er skandaløst.

2. Slutt å godta dårlige nybygg som gjør byen tristere. Det er ikke en naturlov at det er slik det går, som Arve Vannebo (AP) nærmest fremstilte det på folkemøtet. Det er din oppgave å stemme mot og stille krav, Vannebo! Høyre bør også tenke på byens og innbyggernes beste fremfor utbyggernes lommebøker. Hvor vanskelig kan det være?

Det er viktig at Drammen utvikler seg og vokser, fortetting og byreparasjon er positivt! Men et ufravikelig prinsipp for utviklingen må være at det som bygges må tilføre byen noe. Vi må forvalte Drammens enorme potensial på en måte som tar vare på det unike og spesielle ved Drammen som by og ta vare på byens historie og bevaringsverdige bygninger.

LES OGSÅ: Ordføreren åpner opp for midlertidig gangbru: – Det hadde vært det beste

Den eksisterende kommuneplanen har gode visjoner for byvekst med kvalitet men gjennomføringen i praksis samsvarer ikke. For det første ser vi bygge- og plansaker som lander på politikernes bord med svak faglig begrunnelse og fravær av sammenheng til føringer i kommuneplanen. I tillegg tas det i formannskapet viktige beslutninger av politikere uten kompetanse på arkitektur og byplanlegging, som synser om stygt og pent og overprøver både arkitektfaglige og antikvariske innspill. Det er rett og slett skremmende å se. For å forhindre gale valg, ønsker vi klarere og bedre begrunnede råd til politikerne fra administrasjonen, råd basert på fagkunnskap. Administrasjonen må komme på banen!

Men til syvende og sist koker det for oss ned til følgende: AP og Høyre må slutte å stemme for fortsatt rasering av byen vår! Det er dere som har makta og bestemmer hvilken by vi får. Helt konkret: Stans rivningen og still krav til utformingen av byggeprosjektet i Engene/Hofgaards gate. Det er sunt å skifte mening av og til. Stans de grå klossene! Nå!

Kommentarer til denne saken