Verden står midt opp i en internasjonal krise. Samfunnet slik vi kjenner det er forandret. Økonomien i mange land blir ustabil, og vi må tenke annerledes fremover.

Ett av landene som har vært best skodd for en slik krise er Norge. Samtidig går krisen hardt utover landets kommuner. Her er Drammen intet unntak. Utfordringen er at Drammen kommunes økonomiske handlingsrom i tiden fremover hadde vært snevert uavhengig av korona. Det fordrer at vi må tenke nytt og prioritere hva som er viktig.

I likhet med mange andre mener vi at Drammen kommune er ett av de beste stedene man kan bo. Vi har gode skoler, nærhet til marka, spennende arbeidsliv, nærhet til hovedstaden, et yrende kulturliv og mye annet. Gamle Drammen kommune lå 12 prosent over landets kommuner målt i effektivitet. Det betyr at kommunen, til tross for at inntektene fra skatt og avgifter ligger under landsgjennomsnittet, får mye ut av skattebetalernes penger. Gjennom god økonomisk styring over flere år, ved effektivitet og ostehøvelkutt i de tidligere kommunene, har man holdt økonomien stabil.

Situasjonen fremover er derimot at man må kutte 100 millioner for å få budsjettet i balanse. For å etablere et handlingsrom må det kuttes ytterligere 150 millioner kroner. Det er mye penger og kuttene som kan bli gjennomført, vil merkes. For å effektivisere, må vi modernisere. For å få budsjettet i balanse, må vi kutte. For å øke inntektene til kommunen, må vi være nytenkende. Det krever at vi må prioritere.

Realiteten dersom vi ikke evner dette, er at vi må innføre eiendomsskatt. Høyre har gått til valg på trygg økonomisk styring, for å forhindre at kommunen må innføre dette. Ved budsjettbehandlingen før jul, fremmet Høyre kun forslag som ga administrasjonen innspill på hvilken retning vi ønsker at kommunen skal ta. Det var et bevisst valg, fordi vi vet hvordan handlingsrommet fremover kommer til å bli. Det betyr ikke at vi ikke skal bruke penger, men at vi må prioritere hvordan vi skal disponere de midlene vi har tilgjengelig.

Ved budsjettseminaret til formannskapet den 17. april, ble det signalisert både fra MDG og SV at innføring av eiendomsskatt bør ytterligere utredes, og at det er noe som kan bli innført på sikt. Det viser at flere av partiene i posisjonen allerede har åpnet døren for å innføre en usosial skatt, fremfor å kutte i budsjettet. Dersom posisjonen fremover ikke evner å ta noen store kutt, må vi melde kommunen på Luksusfellen – Hvis ikke kan mange av våre innbyggere bli påmeldt, dersom de blir pålagt en ytterligere skatt som vil ramme de hardt.

Arbeiderpartiets valgløfter var å bygge ytterligere et sykehjem utover det Fellesnemda var enige om, og å innføre gratis skolemat til barna i kommunen. Det er kostbare tiltak som må finansieres på bekostning av noe annet, eller ved å innkreve nye skatter og avgifter. Ved samtlige debatter stilte Høyre det betimelige spørsmålet: «Hva ønsker dere da å kutte», uten å få noe svar. Det er først i tiden fremover at vi vil se om posisjonen utviser handlekraft for å få økonomien til kommunen på rett kjøl.

Vi i Høyre vil prioritere arbeid til alle, for det er kun gjennom arbeid at flere vil komme seg ut av fattigdom. Da må vi styrke tiltakene som vi vet fungerer, samtidig som vi må styrke forebyggende tiltak for å forhindre at flere faller fra. Vi må tenke nytt og iverksette tiltak som fører til at flere går fra ufrivillig deltid til heltid, og sørge for at alle som kan og vil jobbe, får muligheten til det. Samtidig må vi kutte i budsjettet.

Høyre vil fremme flere forslag til kutt i tiden fremover, slik at vi forhindrer innføring av eiendomsskatt. Det viktigste vi kan gjøre fremover er å få flere i arbeid og kutte i kostnadene, slik at vi forhindrer eiendomsskatt. Det er Høyre garantisten for.