Høyre slakter gratistilbudet de en gang hyllet: – Usedvanlig korttenkt

I 2014 hyllet daværende ordfører Tore Opdal Hansen ordningen med gratisplasser i barnehager for lavinntektsfamilier og kalte det en suksess. Nå mener Høyre at tiltakene ikke har hatt den effekten de håpet.