Mandag ble det klart at Ap og Sp og forhandlingspartner SV var enige om et opplegg for strømstøtte til bedriftene, samt en del andre tiltak.

Pakken bygget på regjeringens forslag fra september, men det er satt av mer til nærbutikker, engangsutbetaling til studenter og ekstrautbetaling til bostøttemottakere.

– Mange skuffet

Høyre mener strømstøtten ikke er god nok og foreslår å øke potten med 800 millioner kroner. Avtalen utgjør ingen forbedring for bedrifter og næringsliv, mener energipolitisk talsmann Nikolai Astrup.

– De har skuffet enormt mange bedrifter som sliter, og som nå går inn i en tøff høst og vinter. Vi ønsker å hjelpe levedyktige bedrifter som er i en ekstremt krevende situasjon med ytre prissjokk slik at flere får støtte og mer i støtte, sier Astrup til Dagens Næringsliv.

Økningen kommer på toppen av 3 milliarder kroner som regjeringen i samarbeid med LO og NHO kom fram til i september.

Legger på 800 millioner kroner

Høyres forslag går ut på:

* 400 millioner kroner for å senke kravet om strømintensitet fra 3 prosent til 2,5 prosent.

Ifølge regjeringens opplegg kan bedrifter som har strømkostnad på minst 3 prosent av omsetningen, søke om tilskudd til å betale strømregningen og til å investere i energitiltak. Høyre foreslår å senke kravet.

* 400 millioner kroner inn i det regjeringen har kalt for trinn 1 i sitt opplegg – altså den rene strømstøtten man kan få.

Trinn 2 er støtten bedrifter kan få hvis det er gjort enøktiltak.

Ber om ny sjekk før jul

Høyre mener dessuten at strømstøtteordningen må evalueres. Senest innen desember må man vurdere om den fungerer etter hensikten og om det er behov for lignende ordninger neste år. I så fall må regjeringen komme tilbake til Stortinget med dette før juleferien, mener partiet.

Høyre påpeker også at det er utfordringer for bedrifter som bruker naturgass. De ber derfor regjeringen vurdere situasjonen for disse og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

(©NTB)