Til tross for at SV, Ap, Sp og Fr går sammen for å sikre retten til hjelpestønad for familier med alvorlig sjuke barn, tviholder regjeringa på sitt nei.

For regjeringspartiene ser det ut til å være viktigere å gå imot forslag fra opposisjonen, enn å hjelpe sårbare mennesker i krise. Jeg og SV utfordrer nå Buskeruds representanter fra Høyre, Trond Helleland og Kristin Ørmen Johnsen, til å lytte til de foreldrene som virkelig står i en slik situasjon og støtte opposisjonen i dette.

I dag opplever alvorlig sjuke barn å bli trukket i hjelpestønad ved langvarig sjukehusinnleggelse, fordi loven tillater det. Hjelpestønaden gis til familier som pleier og ivaretar alvorlig sjuke barn og som har tunge omsorgsoppgaver.

For dem som rammes av dagens lovverk, oppleves det som en straff å ha sjuke barn. SV fremmet derfor forslag på Stortinget i november om å endre loven slik at familier med barn som er innlagt på sjukehus over lang tid ikke skal trekkes i stønaden.

I likhet med mange andre ytelser er hjelpestønaden viktig for mange familier. Sårbare familier med alvorlige sjuke barn er helt avhengige av gode ordninger som gjør det mulig å ta vare på barna sine og overleve økonomisk. Det er politikernes ansvar å legge til rette for et sikkerhetsnett som er der for de som trenger det mest, når de trenger det.

Regjeringa på sin side mener at barna får avlastning på sjukehus og derfor ikke trenger hjelpestønaden ved langvarig innleggelse. Virkeligheten for dem det gjelder er en helt annen. Pleie- og omsorgsoppgavene blir ofte tyngre og flere ved innleggelse, med mer ansvar og gjerne søsken hjemme som krever sitt.

Familier med hjelpestønad opplever å få store tilbakebetalingskrav fra Nav samtidig som de står i ei krise. Det sier seg sjøl at et tilbakebetalingskrav på mange tusen kroner, samtidig som barnet ditt er innlagt på sjukehus, er en ekstrem belastning for familiene det gjelder.

Høyre, KrF og Venstre nekter å snu, til tross for at Løvemammaene sjøl har fortalt sine historier om de belastninger og bekymringer de står overfor. Til det svarer Høyre at kostnadene for private pleieforhold faller varig bort ved langvarig sykehusinnleggelse. Regjeringen har åpenbart ikke forstått hvilke pleie- og omsorgsbehov alvorlig syke barn som er langvarig innlagt på sykehus har, eller hvilke kostnader familiene har.

Å blankt avvise forslaget og nekte å lytte til dem som kjemper for rettighetene til sjuke og funksjonshemmede barn er en skandale. Det er bare en liten endring som skal til for å slutte å straffe disse familiene økonomisk. SV krever at regjeringen lytter til familiene nå, og det blir det flertall for, med eller uten Høyre.

Men - det er ingen skam å snu for Helleland, Ørmen Johnsen eller andre i regjeringspartiene når det skal voteres i Stortinget den 9. februar.