Det skriver leder i Hurum Venstre, Anne Sofie Riseng, i en pressemelding.

- Jeg går av som leder av Hurum Venstre med øyeblikkelig virkning, skriver hun.

I en lengre pressemelding begrunner hun avgjørelsen. Her er pressemeldingen:

"De siste ukers sonderinger har satt meg i en uholdbar situasjon. Partiet har tatt en politisk dreining som jeg ikke kan stille meg bak.

Partiet mitt, Venstre, hadde mandat til å sondere med sentrumspartiene om å stå samlet i forhandlinger med Høyre og Arbeiderpartiet, med det formål å komme i posisjon etter valget. Disse sonderingene falt etter at Senterpartiet og KrF trakk seg og inngikk forpliktende samarbeid i posisjon med Høyre og Fremskrittspartiet.

Uavhengig

Jeg tenkte da at Venstre ville sitte som uavhengig parti og søke samarbeid med alle partier fra sak til sak i kommunestyret. Dette ville etter min mening føre til at Venstre ville være en klar og tydelig stemme. I valgkampen gikk Venstre til valg på å stake ut en ny retning for Hurum og være et reelt alternativ til Høyre og Arbeiderpartiet.

Forespørsel fra Ap

Venstres forhandlingsutvalg mottok så en forespørsel fra Ivar Granum, Aps ordførerkandidat, om å sondere om et samarbeid i opposisjon. Venstre valgte å delta i forhandlinger med MDG, SV og Arbeiderpartiet. Dette førte til et forslag til en politisk og valgteknisk avtale mellom de fire partiene i opposisjon. Forslaget er uvanlig, da man sjelden inngår forpliktende samarbeidsavtaler uten å ha et flertall bak.

Samarbeidsavtalen innebar at Venstre gav avkall på å være en egen stemme, gav avkall på alle 1.varamannsplasser til de fire viktigste utvalgene og bandt seg til budsjettsamarbeid i fireårsperioden. Etter min mening var dette en avtale som ikke gavnet Venstre.

Firepartiavtalen ble lagt frem på et medlemsmøte i Hurum Venstre av dem som sluttførte den, Merete Haug og Christian Dyresen.

Støttet ikke avtalen

Venstres ordførerkandidat og mest fremstående politiker, Gunn-Torill Homme Mathisen, gjorde det klart i debatten at hun ikke støttet avtalen, hverken politisk eller valgteknisk.

Hennes syn ble støttet av flere, bl.a. Marianne Arctander, tidligere gruppeleder for Venstre, Henrik Arctander nestleder i Buskerud Unge Venstre, Mari Myhrene, Venstres siste representant i Helse og Omsorgsutvalget og av meg, leder av Hurum Venstre og 1.vara til kommunestyret denne perioden. En rådgivende avstemning ble avholdt og flertallet på medlemsmøtet stemte for at partiet skulle signere avtalen.

Ap trakk seg

Gunn-Torill Homme Mathisen stod på at hun ikke ville undertegne. AP trakk seg siden kun 13 kommunestyrerepresentanter viste seg villig til å formalisere et forpliktende samarbeid i opposisjon.

Merete Haug og Christian Dyresen sendte en e-post til meg hvor de skrev at de ønsket å melde seg ut av Venstre. De sonderte videre med MDG om et valgteknisk samarbeid. Samarbeidet medførte at Haug og Dyresen gav bort Venstres plasser i utvalgene til MDG. Venstre fikk ikke noe igjen for dette. Begrunnelsen var at MDG ikke ville fått noen representasjon på egen hånd og at ved å gi MDG disse plassene, ble det «grønne skiftet» i Hurum styrket.

Etter min mening burde vi fylt alle plassene med Venstrepolitikere, ikke gitt dem bort til et annet parti. For å redusere skadeomfanget, så ikke Gunn-Torill Homme Mathisen noen annen utvei enn delta i dialogen. Det endte med en valgteknisk avtale mellom Venstre og MDG. Homme Mathisen stemte imidlertid ikke sammen med opposisjonen under konstitueringen.

Skjøtte mine verv

Venstre har fått et flott valgresultat. Velgerne har vist oss tillit. Jeg er 1.vara til kommunestyret og vil skjøtte mine verv. I avstemninger vil jeg stemme i tråd med det politiske programmet jeg har vært med på å utarbeide og er innvalgt på. Jeg støtter ikke den politiske dreiningen som partiet nå tar. Konsekvensen av det er at jeg trekker meg som leder med øyeblikkelig virkning, skriver Venstre-lederen i pressemeldingen.