Drammens Tidendes politiske redaktør skrev en lederartikkel om Drammen og bompenger som undrer meg. Det samme kan sies om intervjuene med Tore Opdal Hansen, Terje Stykket og Roger Ryberg som er publisert i samme avis (se faktaramme).

Alle de nevnte er opptatt av byvekst. Hva er det som er så bra med det, når det allerede er trangt nok både på veiene og i byen for øvrig? Hvorfor bør byen bli større og tettere befolket når stresset er stort nok som det er? Alle ivrer for bomring, noe folk ikke vil ha.

Bomring og bompengeinnkreving er en totalt uproduktiv geskjeft. Det skaper intet, men er bare til ergrelse for de som er avhengig av å bruke bil.

Har ikke Norge råd til å bygge nødvendige veier? Vi er verdens rikeste land med 15.000 milliarder på bok. De pengene brukes til investeringer i utlandet, men ikke i Norge. Hensiktsmessig veibygging er god investering, som igjen har nasjonaløkonomisk meget god avkastning. Er det bedre å investere i forretningsgårder i London slik Oljefondet gjør?

Forleden kjørte jeg fra Lillehammer til Drammen på E6. På strekningen langs Mjøsa og til Gardermoen passerte jeg 11 bomstasjoner på én times kjøring. Det er helt absurd, og det finnes neppe maken i hele verden! Hva er det våre politikere, og avisledere, holder på med?

At våre lokale politikere ønsker seg bedre veier er forståelig, men det er en statlig oppgave å bygge ut nødvendig infrastruktur i landet.

Flere debattinnlegg og kronikker

Lokalt har vi råd til å bruke milliarder på ny bybru. Det er som kjent initiert av jernbanen, som dermed fikk en kjempedyr håndsrekning fra kommunen for å dekke sitt behov for høyde over jernbanesporene ved Drammen stasjon. Det koster milliarder som det ikke er kommunens ansvar å dekke. Jo da, jeg vet at utgiftene til ny bybru er et spleiselag mellom jernbanen og Drammen kommune, men er det fornuftig pengebruk at kommunen bruker milliarder for å få en fancy bybru?

Reparasjon av den gamle brua hadde for Drammens vedkommende kostet en brøkdel. Så fikk jernbanen bekoste det de måtte ha behov for av ombygging.

Les også

Les også

Hvorfor kan ikke drammensregionen nå «nullvekstmålet» uten bompenger?

Det snakkes også om å bompengefinansiere ny Holmen-bru, men det er jo ikke en kommunal vei, så hvorfor er det noe kommunen engasjerer seg i?

Norge har råd til å bygge veier, og da bør stat og fylke finansiere egne veiprosjekter som Holmenbrua. Byens politikere må plassere ansvaret der det hører hjemme, og ikke belaste kommuneøkonomien og bilistene med unødvendige utgifter. Det er bedre å bruke penger på å nedbetale på kommunens store gjeldsbyrde.

Bomring rundt Drammen er en uting som vi ikke bør godta, uansett hvor mange andre byer som har gått på den fadesen.

Nyheter fra Drammens Tidende