Gå til sidens hovedinnhold

Hva er Drammen og hva skal vi leve av?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sist uke var jeg så heldig å få overvære debattene under «Innsikt 2021», en konferanse i regi av Næringslivsforeningen i Drammensregionen og Drammens Tidende. Det var særlig debatten «Hva skal ungene våre jobbe med i fremtiden?», som gjorde mest inntrykk på meg.

Et av spørsmålene som ble reist, og som i stor grad definerte debatten var: Hva er Drammen, og hva skal Drammen være i fremtiden? For å kunne svare på hva Drammen skal være i fremtiden, tror jeg det er viktig å definere hva Drammen er i dag. Og det var dette spørsmålet som fikk meg til å undre.

Mange vil nok være enig i at Drammen og områdene rundt har en lang og rik historie, som har gjort det lett å definere hva Drammen en gang var. Byen, med de omkringliggende områdene, har vært preget av tømmer- og papirindustri, en havneby med et rikt næringsliv preget av store og lønnsomme bedrifter. For mange har dette vært en identitet som har preget både området, hverdagen og menneskene som bodde her, men vi må kanskje vedgå at den del av dette er historie. Så hva er egentlig Drammen i dag?

Under debatten ble det etterlyst en tydelig definisjon av hva drammensområdet er i dag, og hva vi skal markedsføre oss med. Ja, vi er en elveby, men er det elva vi i størst grad livnærer oss på? Neppe. Et annet spørsmål som ble stilt var: Trenger vi en hjørnesteinsbedrift? For å kunne svare på dette vil jeg, ydmykt, forsøke å sammenlikne Drammens med noen større, britiske byer.

Personlig liker jeg å tenke på Drammen som Norges Birmingham. Byen som omtales som «The Hub og England». En sentralt plassert by i England, mye likt Drammens sentrale plassering på Østlandet. Med tilgang til kanaler og jernbane helt til London, har Birmingham vært et naturlig knutepunkt siden lenge før den industrielle revolusjonen. Jeg kan ikke unngå å se visse likhetstrekk med Drammen, som har både elva, nærhet til Oslo og et jernbanenettverk som brer seg i alle retninger.

I tillegg til god infrastruktur, hadde Birmingham under den industrielle revolusjonen et unikt utgangspunkt i næringslivet. Byen var nemlig preget av mange mindre selskaper og forhandlere, og en flerkulturell befolkning som innehadde et mangfold av kunnskap. Ved nedgangstider var det Birmingham som stod seirende igjen, fordi de hadde evnen til rask omstilling. Andre store byer slik som Liverpool og Manchester, som var preget av noen få, spesialiserte selskaper, led større nederlag da omstilling var langt vanskeligere.

Om vi sammenlikner Drammen med andre byer i Norge, vil jeg påstå at vår region har mye til felles med Birmingham, mens oljebyen Stavanger, eller plankebyen Fredrikstad er mer låst til sine tydelige definerte næringsvirksomheter, og lider større nederlag når det kreves omstilling.

Under debatten ble drammensområdets mangfold trukket fram som områdets styrke. Og det er nok nettopp mangfold som bør være Drammens merkevare inn i fremtiden. Vi er en by, slik som Birmingham, preget av mangfold, både i næringslivet og i befolkningen, og det er nettopp dette som er vår styrke. Vi har et rikt utvalg av ulike bedrifter og en befolkning som innehar bred kunnskap. Dette fører til at vi har evnen til å omstille oss raskt, da vi ikke er avhengig av en enkelt næring eller en hjørnesteinsbedrift, men snarere har flere bein å stå på. Om vi trekker dette inn i fremtiden, en tid vi ikke vet hvordan vil se ut, eller hva vi skal leve av, må det vel være nettopp mangfold og evnen til å omstille seg, som styrker regionen vår.

Så hva er Drammen, og hva skal vi leve av?

Jo, Drammen er en sentral by på Østlandet, med nærhet til det meste. Byen er plassert i en mangfoldig region, med et rikt og vidstrakt næringsliv preget av mange, både sekundær- og tertiærnæringer. Området vårt huser en flerkulturell befolkning med kunnskap på mange ulike områder. Vi er et område med plass til alle, som er stolte over det mangfoldet vi innehar, et mangfold som skal løfte oss inn i fremtiden. Vi er en region hvor alt ligger til rette for at byens unge skal kunne møte framtiden på en god måte, uavhengig av hvilken utdanningsvei de velger seg.

Vi er en by, en kommune, en region jeg er stolt over å bo i.

LES OGSÅ:

Les også

Slik knekte Anne Merethe (26) og Ina (25) gründer-koden: – Vi ble engasjert av flere bedrifter

Les også

Her jobber de med kundene i lyn-sesjoner: – Ikke lov å si nei

Les også

Debatterte fremtidens Strømsø: – Vi må passe oss så det ikke blir en rikmannsghetto

Kommentarer til denne saken