Først vil jeg starte med å rette en stor takk til dere bilister som holder god avstand når dere kjører forbi meg, at dere venter med å kjøre forbi til det er plass og at dere avpasser farten spesielt når det regner og er mørkt. Dere bidrar til at jeg og de andre syklende føler oss tryggere på veien. Takk!

Dessverre er det ikke alle bilister som viser hensyn og er oppmerksomme. Syklistenes landsforening lokallag Drammen, Lier, Asker mener at bedre skilting, lavere hastighet på enkelte strekninger, mer sykkelvei og trygge forhold for alle parter i trafikken er viktige tiltak for at flere skal sykle.

Men kanskje viktigst av alt er større forståelse og respekt for de som sykler? Til tider kan det virke som om bilister ikke klarer å sette seg i de syklende sitt sted og avgjøre hva som er trygg forbikjøring og rett avstand. Anbefalt avstand er 1,5 meter, altså cirka en bils bredde. Det er verdt å tenke på ved forbikjøring, og veldig fint med enda større avstand om det er mulig. En tett og rask forbikjøring kan være meget ubehagelig, og farlig.

Så skal vi som sykler vise respekt for de andre trafikantene med en forutsigbar og tydelig atferd, når vi er på veien:

  • Vi har lys på sykkelen, når det er mørkt.
  • Vi bruker refleks og noen bruker også refleksvest.
  • Vi gir tydelige tegn, både når vi svinger og om vi må bytte plass i trafikken.
  • Vi holder vår plass i veien eller på fortauet, uten å sprette mellom dem.

Hver høst gjennomfører Syklistenes Landsforeningen en aksjon for å minne alle som sykler på at vi må være lette å se i trafikken også når det er mørkt. I årets Synlig syklist-aksjon møtte lokallaget i samarbeid med Buskerudbyen flere syklende på Drammen stasjon. De fleste sykler var godt utstyrt, men alle som ønsket fikk med seg et lyktesett og godord på veien videre.

Drammen har et mål om å bli Norges beste sykkelby og at 20 prosent av alle reiser innen 2031 skal være på sykkel. Dagens sykkelandel er cirka fem prosent, og vi må i gang. Det handler naturligvis om utbygging av flere trygge sammenhengende sykkelveier, men det handler også om gjensidig forståelse og respekt mellom de ulike aktører i trafikken. Da kan vi få det gode samspill mellom alle trafikanter, og da kan vi sammen bygge en ny grønn mobilitets- og sykkelkultur.

Skal vi nå målene i Drammen må både myndighetene og virksomhetene sterkere på banen med incentiver og tiltak som stimulerer flere til å velge en aktiv reisevei i hverdagen. Vi står overfor to felles store utfordringer – å redusere klimagassutslippene med minst 50 prosent innen 2030 og å få flere i fysisk aktivitet. Når de gjelder det siste, er det i dag kun en av tre som oppfyller Helsedirektoratets anbefalinger knyttet til fysisk aktivitet.

Tilrettelegging for sykkel og hverdagsaktivitet er blant de mest effektfulle og lønnsomme investeringene som kan gjøres for å redusere utslipp og for å øke andelen fysisk aktive. Beregnet helsegevinst per nye syklede kilometer er på hele 26 kroner ifølge Helsedirektoratet. Til sammenligning er helsetapet ved bruk av bil 5,90 kroner.

Enkelt oppsummert: Å sykle i hverdagen er bra for den enkelte, for folkehelsen, for klimaet og for lommeboken. Det gir mer plass på veiene, mindre kø, mindre forurensing og mindre støy. Det er bra, både for bilister, syklende og gående.

Så la oss komme i gang …, vi kan begynne med det enkleste: å gjøre det hyggeligere å være på veien. Gjensidig respekt er en god start.

LES OGSÅ: