Hva er viktigst? Oppløse Viken fylke eller bidra til grønt skifte i India?

Spørsmålet er svært relevant. Kostnadene for oppløsning av Viken anslås til opp imot 400 millioner kroner. Et av alternativene kan være å bruke pengene til å bygge landbasert vindkraft i India. Kombinert med partner- og lånefinansiering kan dette gi en investerings-kapasitet på 2,4 milliarder kroner. Nok til å erstatte brun elektrisitet med grønn for 700.000 indiere.

India er ikke tilfeldig valgt. Begge de statseide selskapene Statkraft og Norfund leverer allerede bra på fornybar energi i India som er fjerde størst i verden på CO2-utslipp med 4,9%. 40 ganger Norge.

LES OGSÅ:

Både organisering av offentlig sektor og klimautfordringene er to aktuelle saker i regjeringsforhandlingene. Dobling, på sikt, av antall eldre samtidig med en halvering av petroleumsinntektene, og etterdønninger av koronaen, krever en svært stram budsjettdisiplin. Det krever evne til å prioritere - til å avstå fra noe som er mindre viktig til fordel for noe annet som er viktigere.

Oppløsning av Viken var Senterpartiets viktigste valgløfte i Akershus, Buskerud og Østfold, samtidig som partiet spiller en nøkkelrolle i de pågående regjeringsforhandlingene.

«Viken skal oppløses …. Ferdig snakka!» sa Per Olaf Lundteigen (Sp) til NRK før valget.

I forhold til dette skrev Jonas Gahr Støre følgende: «Klimaendringene rammer globalt, og det er ingen grunn til at vi skal begrense vår klimapolitikk til det som skjer innenfor Norges grenser.» (DN 03.09.21)

Det er åpenbart at Senterpartiet, med Lundteigen som aktiv pådriver, vil bruke kravet om oppløsning av Viken som et utpressingsmiddel i regjeringsforhandlingene, og ganske sikkert mene, i god Ole Brum stil, at fortsatte bidrag til det grønne skifte i India ikke berøres av dette.

Lykkes partiet med dette kravet vil det være et bidrag til historiebøkene når det gjelder utviklingen av det norske minoritetsdiktaturet. Mislykkes partiet med sin utpressing, er det vel lov å håpe at Lundteigen snart har snakka ferdig.

Uansett er det betryggende at 87,9 prosent av de stemmeberettigede i Buskerud ikke ga sin stemme til Senterpartiet.

LES OGSÅ: