Hva har EU med oppløsning av Viken å gjøre?

Absolutt ingenting tenker du kanskje? Da tenker du selvfølgelig helt riktig.

I et innlegg i Drammens Tidende skriver likevel Jan Christensen fra Drammen Nei til EU at «Den europeiske Union, EU, ønsker å avskaffe nasjonalstatene og i stedet erstatte landene med regioner...» Norge tenkes oppdelt i 4–5 regioner, direkte underlagt Brussel».

Det er sjelden vi i Europabevegelsen tar oss bryet med å skrive replikker på slike innlegg fra Nei til EU. De er ofte, som her, preget av nokså absurde konspirasjonsteorier. En gang iblant kan det likevel være greit å benytte anledningen til å understreke at Europabevegelsen ikke er Nei til EUs motpart, slik mange tror.

Europabevegelsen er en seriøs opplysnings- og informasjonsorganisasjon. Vi jobber med faktabasert informasjon om Norge og Norges forhold til Europa. Som Christensen tydelig demonstrerer er Nei til EU i en helt annen bransje.

EU har selvfølgelig ingen myndighet over hvordan vi i Norge administrativt deler inn landet vårt. EU blander seg heller ikke inn i hvordan EUs medlemsland organiserer seg i kommuner, fylker og i flere tilfeller delstater.

Europas land har valgt ulike modeller for administrativ inndeling. Naturligvis har de det. Landene er av svært ulike størrelser og har ulik administrativ kultur og tradisjon. Det er naturligvis helt uproblematisk for EU. Det er selvfølgelig også helt uproblematisk for Sverige hvordan Portugal har valgt å inndele sitt land administrativt. Og omvendt. Derfor har dette heller ikke noe potensial for å bli tema i EU.

Det er viktig å forstå at EU ikke eksisterer som noe eget «vesen» som medlemslandene ikke rår over. Tvert imot. EU eksisterer for å tjene medlemslandenes interesser. Ikke omvendt. Det er medlemslandene i EU som bestemmer over EU. Ikke omvendt. EU kan kort og godt ikke foreta seg noe som helst uten at det er i medlemslandenes interesse, og det er selvfølgelig ingen medlemsland som har noen interesse av å blande seg inn i andre medlemslands administrative inndeling.

LES OGSÅ: