Gå til sidens hovedinnhold

Hva kan Siv gjøre for drammensregionen?

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mandag 7. oktober legger Siv Jensen fram statsbudsjettet for 2020. Mange, også i næringslivet, møter statsbudsjettet med et skuldertrekk. Media kommer helt sikkert til å henge seg opp i hvor mye oljepenger finansministeren vil bruke, og hvordan lommeboka vår påvirkes.

Egentlig er det uinteressant, vi kan ta de ansvarlige rammene for gitt, og lommeboka påvirkes ikke så mye. Det store spørsmålet til regjeringen er derfor ikke hvor mye penger som skal brukes i 2020, men heller hvordan vi ruster norsk økonomi for fremtiden. Handlingsrommet i norsk økonomi er nemlig bedre enn på lenge. Skatteinngangen er rekordhøy og inflasjonen lav på tross av sterk vekst. Nå er tiden inne for å investere i det som skal ruste oss for fremtida.

For drammensregionens del har vi to store utfordringer i årene som kommer. Det ene utfordringen er at stadig færre deltar i arbeidslivet. Den andre er å bygge infrastruktur, spesielt digital infrastruktur.

For å ta infrastruktur først. Drammen er et knutepunkt for folk, varer og tjenester. Regjeringen skal ha ros for satsing på samferdsel, med mer penger til vei og tog. Dette skaper grunnlag for mange arbeidsplasser innen transport og logistikk i vårt fylke. Men finansministeren bør trykke inn gassen ytterligere, og hele tiden legge til rette for at investeringene er grønne og dimensjonert for stor vekst.

Les også

Varsler knallharde prioriteringer: Må starte med å kutte 100 millioner

Men så glemmer vi lett den digitale infrastrukturen. I oktober arrangerer Næringsforeningen i drammensregionen næringslivsdager med tema digitalisering, undertittelen er «To be or not to be». At digitalisering er helt avgjørende, det merker vi i næringslivet. Men vi blir frustrerte av at det ikke investeres nok i den offentlige digitale infrastrukturen. Tilgang til høyhastighetsnett og gode offentlige datasystemer er et gode på linje med vei og tog.

Når selv landbruket digitaliseres er det klart at bredbåndsdekning er viktig langt utover bykjernen i Drammen. Ifølge den nyeste statistikken fra Nkom har faktisk Finnmark bedre dekning av høyhastighetsbredbånd (50/10 Mbit/s) enn Buskerud. Og når kommunene og fylkeskommune opererer hver sine IT-systemer er det hemmende også for veksten i næringslivet. Søknads- og reguleringsprosesser tar for eksempel mye lengre tid enn de trenger. Regjeringen bør se til Estland, hvor det offentlige har bygd opp en digital infrastruktur som gjør det mye enklere å dele data mellom offentlige og private aktører. Ved å investere i digital infrastruktur har du en stor mulighet til å skape ytterligere vekst i vår region, Siv!

Så til hovedutfordring nummer to, arbeidskraft. Her er vi langt fra målet. Den store verkebyllen for norsk økonomi, verkebyllen som holder de fleste samfunnsøkonomer våken om nettene, er at 1,2 millioner voksne mennesker i Norge står utenfor arbeidslivet. Tallet er skremmende høyt. Det betyr at bare 70 prosent arbeider eller er arbeidssøkende. Og det går feil vei. I 2009 var 73 prosent voksne nordmenn i arbeid.

Les også

Mange får en positiv overraskelse i gjeldsregisteret – har du sjekket om du har penger til gode?

Tenk, hver tredje person i arbeidsfør alder i Norge fikk en utbetaling fra Nav på et eller annet tidspunkt i løpet av 2018. Det mest skremmende ved tallene er likevel at de under 40 år som mottar uføretrygd er gruppen som vokser mest. Vi er svært privilegerte som lever i et land der fellesskapet kan bistå enkeltmennesker som har behov for hjelp, og det er bra. Men for å opprettholde velferden i årene som kommer må flere i arbeid. Hvis vi skal opprettholde dagens velferdsnivå er vi helt nødt.

Dessuten lider selskapene i drammensregionen på manglende tilgang på kvalifisert arbeidskraft. NHO la nylig fram Kompetansebarometeret 2019, basert på en undersøkelse blant nesten 7.000 medlemsbedrifter. Her rapporterer hele 64 prosent av NHO-bedriftene i Oslo og Viken at de har et udekket kompetansebehov. Ifølge bedriftene er konsekvensene tap av kunder og markedsandeler, mindre vekst og i noen tilfeller reduksjon av virksomheten.

Men det er et lyspunkt, og det finner vi i frafallsstatistikken for videregående opplæring. Frafallsprosenten i videregående for Buskerud er nå på 25,6 prosent. Det er selvsagt altfor høyt. Men at knapt en av fire faller fra er faktisk stor fremgang for vårt fylke. For bare 8 år siden lå denne frafallsandelen på hele 34 prosent. Dette er et kraftig hopp, andelen som gjennomfører er nesten 10 prosent høyere på kort tid. Regjeringens satsing mot frafall i videregående har hatt effekt her i fylket. Mer av dette, Siv!

Likevel, den store og økende gruppen utenfor arbeidslivet, mange av dem unge, er den største trusselen mot vår fremtidige velferd. Fordi vi har store fremtidige kompetansebehov, og fordi de koster velferdssamfunnet vårt dyrt i utbetalinger. Så, finansminister Siv Jensen, invester i tiltak som får folk inn i arbeidslivet. Det er kanskje det aller viktigste du kan gjøre for vår region.

Les også

Slik blir de fire neste årene: Skrinlegging av veiprosjekt, kamp mot barnefattigdom og slutt på «symbolsk klimapolitikk»

Kommentarer til denne saken