Kulturlivet opplever tunge tider. Omsetning og inntekter stuper, og det har de gjort lenge.

Mange kunstnere innenfor de fleste disipliner har mer eller mindre mistet sitt inntektsgrunnlag i løpet av de siste tre årene. De få kunstnerne som kan leve utelukkende av sin kunst, har blitt enda færre. De andre, som er så «heldige» å få vist fram eller fremført sine arbeider, går oftere med tap. Inntektene uteblir fordi publikum sitter hjemme eller sparer sine penger.

Fra 2019 til 2021 sørget koronaepidemien helt eller delvis for å stenge ned store deler av kulturlivet. Deretter har krig og økte priser på stort sett alt ført til usikkerhet og en følgende spareholdning som rammer kulturen spesielt hardt.

Nedgang

Året 2020 var i stor grad preget av koronapandemien.

For mange kulturinstitusjoner ble resultatet blant annet en markant nedgang i besøkstall, hovedsakelig som følge av perioder med besøksrestriksjoner og nedstengning.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Behovet for levende kultur og underholdning kan erstattes, i hvert fall på kort sikt, med fjernsynsserier og internett.

Det har vært nedgangstider tidligere også. I 2008 stupte omsetningen av kunst/kultur som følge av finanskrisen. Den har senere gradvis, over mange år, tatt seg opp igjen. Nedgangen i 2008 var imidlertid av mye kortere varighet enn det vi opplever nå.

Les også:

Spørsmålet er hvilke konsekvenser den nåværende krisen vil ha på lengre sikt.

Manglende inntekter er én ting, men også motivasjonen kan mangle. Visningssteder for kunst blir borte. Kulturlivet har blitt usynlig i media. Kulturbevisstheten tynnes stadig mer ut og forvitrer.

Dersom man forestiller seg hele samfunnet som et menneske, er kulturen det tynne hudlaget som dekker muskler og vev. Dette tynne sjiktet, som gir felles identitet og hindrer oppløsning, er sårbart og det tar skade i disse tider.

Les også:

I førjulstiden handles det for over 100 milliarder kroner i Norge, til julegaver og det som ellers hører julen til. Enn om man investerte noen av disse kronene i kunst og kultur. En julegave i form av et originalt kunstverk eller en billett til en forestilling ville støtte kulturlivet og samtidig gi en fornyet opplevelse av den levende kulturens betydning.

Slik kan du være med på å holde kulturen levende gjennom denne tunge perioden som kan komme til å vare i enda flere år.