Gå til sidens hovedinnhold

Hva med en runde voksenopplæring i rådmannens rekker?

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Senterpartiet reagerer kraftig på oppslaget i Drammens tidene 15.01.21 hvor Thomas Larsen Sola tar selvkritikk på noe av prosessen som har ledet til det administrative vedtaket om å legge ned Konnerud barnehage. Rådmannen bommer igjen når selvkritikken går på noe av prosessen, det er nemlig slik at alt har gått feil i denne øvelsen.

Det er aldri rådmannens oppgave å fatte vedtak basert på faglige ensidige vurderinger om nedleggelse av en tjeneste. Rådmannens oppgave er å være en part som kommer med faglige vurderinger og råd til oss politikere, deretter skal vi demokratisk fatte et helhetlig vedtak. Sånn skal systemet fungere, det er politikerne og ikke rådmannen som eier Drammen kommune. Det vil aldri bli rådmannens oppgave å fatte vedtak som fører til nedleggelse av tjenester i kommunen.

Det kommer frem at rådmannen står på sin faglige vurdering tross betydelige kritikkverdige forhold i prosessen. Det er nødvendig å påpeke at det i denne saken ikke er noe reelt vedtak for rådmannen å stå på slik det blir sagt i avisa, da det er fattet feilaktig uten mandat. Rådmannen må nå avvente politikernes reaksjon på mangelfullt og kritikkverdig arbeid, som går langt utenfor de etablerte rammene.

Sp reagerer ytterligere på at rådmannen tar seg den frihet og styrer prosessen gjennom å ha en oppfattelse av barnehageloven. Ordlyden sier at saker av viktighet skal forelegges FAU og SU. Det rådmannen her har gjort er å ta seg den frihet å kun informere om et ferdig vedtak. Noe rådmannen og mente var tilstrekkelig ovenfor politikerne. Er rådmannens tolkning korrekt er det bare å avvikle dette punktet i barnehageloven for da betyr barna og foreldrenes posisjon i en slik prosess ingenting for rådmannen.

At rådmannen mener det ikke ville være riktig å involvere beboerne på Konnerud, her ved foreldre, i prosessen forteller oss at rådmannen ikke har skjønt noen ting av den nye kommunen vi nå prøver å bygge, hvor man vil være i kontakt og dialog med innbyggerne.

Dette mener Drammens Tidende om barnehagenedleggelsen:

Les også

Nærdemokrati, sa de. Så la rådmannen ned barnehagen uten at noen fikk vite om det

Når det gjelder prosessen ovenfor de ansatte så vil jeg påpeke for Rådmannen at det er ingen trøst i at rådmannen prøvde så raskt som mulig å fortelle ansatte at arbeidsplassen deres blir lagt ned. Dette er ikke prosess eller god informasjonsflyt, men et stjerneeksempel på en ovenfra og ned holdning som Drammen kommune ikke skal være kjent for. Når det i tillegg er slik at Fagforbundets hovedtillitsvalgt ikke var informert om at de ansatte skulle informeres om en nedleggelse så må Rådmannen ta en runde i administrasjonen og spørre seg selv om virkelig rådmannen tror at en kommune styrt av Ap, Sp, SV, MDG og V ønsker et slik forhold til arbeidstakerorganisasjonene og de ansatte.

Hele denne situasjonen er en tydelig bekreftelse på at Rådmannen ikke har fått sementert hvilke forventninger politikere, ansatte og innbyggere har til arbeidet i kommunen og hvilken forståelse man forventer administrasjonen skal ha av nødvendige prosesser.

Det er behov for en runde med voksenopplæring i rådmannens rekker.

Andre saker om nedleggelsen av Konnerud barnehage:

Les også

Kommunen legger ned Konnerud barnehage – FAU-leder: – Kom som et sjokk

Les også

Plutselig tikket e-posten inn: – Det var som et slag i magen

Les også

Visste ikke om nedleggelsen: – Jeg ble forbanna

Les også

Stopper nedleggelsen av Konnerud barnehage

Kommentarer til denne saken