Alle nettselskapene har fra 1. juli endret sine nett-tariffer, og mange opplever høyere regninger ikke bare på strøm. På hjemmesiden til Glitre står det knyt­tet til fusjonen med Agder: «Kundene skal over tid få lavere nettleie».
Men er dette en realitet?

Så langt virker det som om våre folkevalgte i Drammen i all hovedsak har vært opptatt av utbytter og andre forhold knyttet til et nytt eierskap i et felles nytt selskap. Kan ikke se at det har vært fokus på den prisen vi som innbyggere skal betale i nettleie både på kort og langt sikt.

Jeg forutsetter at alle aktørene har sett at de to selskapene har ulik prising av nettet fra 1. juli 2022. Tariffen til Ager ligger betydelig over den Glitre har. Prisen per kWh, hvor Agder tar om lag 11 prosent mer, Agder har dagtidssats på 52,51 øre og natt 10 øre rimeligere. Glitre har 47,25 øre og 12 øre lavere om natten.

Også ved den nye trappen som nå er i nettleien er Agder dyrere (etter bruk per time i to perioder siste måned):

Sammenligningen mellom Agder og Glitre er slik, med Agder nevn først: 0–2 kWh/h - 245 kr per md. / 150 kr per md., 2–5 kWh/h - 315 kr / 250 kr, 5–10 - 440 kr / 410 kr, 10–15- 815 kr / 735 kr, 15–20 - 1.500 / kr 975 kr, 20–25 - 2.188 kr / 1.210 kr, 25–50 - 3.000 kr / 1.875 kr, 50–75 - 4.000 kr / 2.935 kr, 75–100 - 5.500 kr / 3.995 kr, Over 100 - 7.500 kr / 6.475 kr.

Betyr ikke dette at i et nytt selskap hvor Agder utgjør om lag 80 pst og Glitre 20 pst, så må det bli en vesentlig økning i nettleien hos kunde hos dagens Glitre?

Om dette ikke er en realitet så må jo det ha vært noe galt i den måten NVE kontrollerer disse satsene som er basert på selskapenes kostnads­nivå. Mulig at det i en overgangsperiode kan bli en opptrapping hos Glitre og hele forskjellen inn i et nytt selskap kan dempes noe, men økning må det bli.

Eller har ledelsen i Glitre nett et annet syn på dette? Og på lengre sikt er det vel snakk om at vi i Norge må oppgradere nettet, noe som vel også gjelder for et nytt selskap.