Ingen av oss liker å snakke så mye om situasjoner som kan oppstå som følge av sykdom eller ulykker, der livet plutselig blir veldig vanskelig eller i verste fall tar slutt. Det er fullt forståelig. Men det kan være lurt å reflektere over potensielt krevende tider mens man har det bra.

Vi er nå inne i den deilige lilla adventstiden. Mange mener dette er «the most wonderful time of the year», som det heter i sangen. Familier planlegger julehøytiden, og det lukter godt i hus og hjem. Det er kanskje akkurat da det kan være lurt å sette en fot i bakken og bruke litt tid på å snakke om konsekvensene av det man virkelig ikke ønsker at skal skje.

Pengene dine

Privatøkonomi, pensjon, sparing, fond og bolig. Livet er fullt av store og små pengespørsmål.

I Drammens Tidendes faste spalte om privatøkonomi har vi invitert lokale eksperter til å gi tips og råd om hvordan du skal få bedre orden på økonomien din.

Har du innspill eller spørsmål om temaer vårt ekspertpanel bør skrive om, send det til [email protected].

De fleste av oss tenker nok at «det skjer ikke meg», og det får vi håper det ikke gjør. Vi kan alle plutselig bli akutt og alvorlig syke. Det skjer rundt oss hele tiden, og det kan få enorme konsekvenser for økonomien dersom man ikke er forberedt. Dersom du får en diagnose som gjør at du ikke lenger kan gå på jobben så vil sykepengene dine redde deg. Men bare i ett år.

Er sykdommen av langvarig karakter går man over på såkalte arbeidsavklaringspenger. Det betyr i praksis at man opplever en halvering av inntekten, maks 6 G. (1 G p.t. = kr 111.477,-). Inntekten synker altså dramatisk fra 13. måned – men utgiftene dine er jo fortsatt de samme. Strømregningen kommer, maten skal betales og banklånet ditt skal betjenes. Da kan det være veldig lurt å ha en forsikringsordning som håndterer dette.

LES FLERE INNLEGG HER: PENGENE DINE

De fleste forsikringsselskaper har forsikring for akutt sykdom. Den gir deg en økonomisk trygghet. Oftest blir den avtalte forsikringssummen utbetalt 30 dager etter at diagnosen er stilt – og man velger selv hva man bruker pengene på. Det er viktig å se godt etter hva forsikringen dekker, men både kreft, hjernesvulst og hjerteinfarkt er som regel dekket, i tillegg til flere andre alvorlige diagnoser.

Det lureste du gjør er å ta opp saken med din bankrådgiver for å få god rådgivning knyttet til det du har behov for. Bankrådgiveren vil også avstemme forsikringsbehovet opp mot din egen økonomiske situasjon.

Sykdom er én ting, og mange blir heldigvis friske etter en stund. Verre er det hvis du selv eller noen som står deg nær dør helt uventet. Hva skjer med de økonomiske forpliktelsene da? Hvem sitter igjen med betalingsbyrden?

Det er dessverre ikke slik at gjelden blir borte. Den vil gå inn i dødsboet, og de som sitter igjen får ansvaret for å betjene de økonomiske forpliktelsene. Også denne alvorlige situasjonen kan man gardere seg mot.

I sum handler dette om å være forberedt dersom noe alvorlig inntreffer. Det er en utrolig lettelse å slippe å tenke på at boligen i verste fall må selges om noen blir syke eller faller fra. Fokus kan heller være på familien og den som rammes.

Vi forsikrer huset vårt, bilen, katten og hunden med største selvfølgelighet. Men hva med oss selv? Jeg vil tro at en god personforsikring er minst like viktig selv om man ikke liker å tenke på at en ulykke eller sykdom kan ramme.

Dette er ikke et hyggelig tema, men jeg vil virkelig anbefale å ta tak i det mens man er frisk og rask. Det kan vise seg å bli en av de viktigste rådgivningssamtalene man har i livet.

Til slutt vil jeg få ønske alle lesere en fin førjulstid og etter hvert et riktig godt nytt år.