Drammens Tidende har ved et par anledninger intervjuet sentrale politikere om deres syn på folk fra Nedre Eikers krav om folkeavstemning for å gjenopprette Nedre Eiker som egen kommune. Noen er imot å la innbyggerne si sin mening, andre er for.

Ap ønsket ikke å uttale seg før saken kommer til behandling i kommunestyret, men er det eneste partiet som ikke ønsker å møte initiativtakerne eller som svarer på våre henvendelser.

I april 2021 viste en undersøkelse i regi av Drammens Tidende at bare 25 prosent av Drammens innbyggere vil beholde den nye storkommunen. En ny undersøkelse sommeren 2022 viser at 60 prosent av innbyggerne i alle kommunedelene, både i Svelvik, Drammen og Nedre Eiker, vil oppløse den nye storkommunen.

For Nedre Eikers innbyggere har kommunesammenslåingen etter vår mening hatt negative konsekvenser på de fleste områder for innbyggerne. Det som skulle blitt så mye bedre, er blitt vesentlig dårligere. I tillegg er lokaldemokratiet svekket, og svært få føler tilknytning eller nærhet til nye Drammen.

Les også:

Det ble begått en stor urett mot innbyggerne i Nedre Eiker da de folkevalgte ikke respekterte innbyggernes nei ved folkeavstemningen i 2016. Dette er et faktum som bidrar til at motstanden og misnøyen i Nedre Eiker slik vi opplever det stadig øker i takt med skuffelsen over hvor dårlig nye Drammen fungerer, og de brutte løftene om nytt sykehjem, bedre tjenester og bedre økonomi.

Det burde vært unødvendig med en folkeaksjon for å oppløse et så mislykket prosjekt som nye Drammen kommune. Det burde ledelsen for lengst tatt initiativet til på egen hånd.

I stedet for å ta ondet ved roten, snakker ledelsen nå om at det trengs lengre tid å få ting på plass. Det kan ta seks år å skape en felles kultur sies det i den politiske toppledelsen. Hvor de har dette fra er umulig å si, men det vitner mildt sagt om total forvirring rundt kulturbegrepet. Snakker de om ledelseskultur, politikerkultur eller er det innbyggerne som skal etablere en ny felles kultur i løpet av seks år? På hvilke områder?

Les også:

Visjoner. tåkeprat og floskler preger kommunens kommunikasjon. Det vi trenger, er konkrete mål og gode, konkrete planer for kommunens utvikling. Alt blir svært vanskelig i en sammenslått kommune i fullstendig ubalanse så lenge 7.000 svelvikinger, 68.000 drammensere og 25.000 eikværinger skal kjempe om kommunale midler og kommunal oppmerksomhet.

Nå bør politikerne la folket få si sin mening. De bør huske at kommunen er til for innbyggerne, og skal sørge for at innbyggerne, næringslivet og organisasjonene får best mulige vilkår. Det blir umulig i en så ubalansert og uensartet kommune som nye Drammen.

Her kan du lese flere kronikker og debattinnlegg

Folkeavstemningen kan arrangeres samtidig med kommunevalget, og kostnadene ved å gjenopprette Nedre Eiker kan umulig bli høyere enn selve sammenslåingen. Dessuten ligger det på sikt åpenbare økonomiske besparelser og stor menneskelig gevinst i å etablere en hensiktsmessig, effektiv kommune i Nedre Eiker med dedikerte ledere og politikere som er genuint opptatt av å arbeide for Nedre Eikers interesser.

Nedre Eiker er mulighetenes kommune, med 25.000 innbyggere samlet på et relativt konsentrert område. Det er mulig å etablere en livskraftig, fremtidsrettet og sterk kommune. Det krever ledere som kjenner bygda, menneskene og kulturen og som rendyrker tjenesteområdene innbyggerne i Nedre Eiker kjenner best selv.

Vi ønsker en ny kommune som samarbeider nært med lokalbefolkningen, organisasjonslivet og næringslivet. Vi vil at alle innbyggerne skal tilbys gode livsvilkår i sitt nærmiljø gjennom hele livsløpet.

Andre saker publisert av Drammens Tidende: