– Beslutning om avliving ble tatt etter helhetsvurdering der vi kom fram til at menneskers liv og helse kunne komme i fare, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen i en pressemelding.

Avlivingen ble gjort av personell fra Fiskeridirektoratet på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte etter gjeldende rutiner for avlivning av sjøpattedyr, opplyser direktoratet.

Politiet og Mattilsynet ble varslet i forkant. Hvalrossen er nå overlevert til videre håndtering av veterinærer.

Fiskeridirektoratet har flere ganger uttalt at flytting har vært vurdert som et alternativ for å få hvalrossen vekk fra folkemengdene. En eventuell flytteoperasjon ville vært svært komplisert og forbundet med høy risiko, ifølge Bakke-Jensen. Derfor ble flytte-alternativet valgt bort.

– Vi har vurdert alle mulige tiltak svært grundig. Vi kom fram til at vi ikke hadde anledning til å ivareta dyrevelferden på en god nok måte med andre tiltak, sier han.

Flere farlige situasjoner

De siste tiden ble det rapportert om flere farlige situasjoner. Direktoratets har gjort egne observasjoner og konkluderte med at risikoen for at det skulle oppstå flere farlige situasjoner var svært høy.

– Til tross for gjentatte oppfordringer fulgte ikke publikum anbefalinger om å holde avstand til hvalrossen, og det oppsto farlige situasjoner ved flere anledninger, skriver direktoratet.

Mens mange har tatt til orde for at avlivning var det beste alternativet, har flere etterlyst tiltak som innebar at hvalrossen fikk leve videre. Senest fredag gikk MDG ut med krav om en løsning som innebar at Freya fikk svømme videre.

Fiskeridirektoratet legger til at de har forståelse for at beslutningen om å avlive Freya kan skape reaksjoner hos publikum.

– Men jeg er trygg på at dette var den riktige avgjørelsen. Vi er opptatt av dyrenes ve og vel, men menneskers liv og helse må gå foran, sier Bakke-Jensen.

Vekket stor oppsikt

Freya dukket opp i Oslo i midten av juli etter å ha beveget seg stadig lenger nord oppover i Oslofjorden i månedene før. Det ble anslått at hun var rundt fem år gammel, og at hun veide rundt 600 kilo.

Da hun slo seg til ro i båthavnen i Frognerkilen, tiltrakk hun seg raskt store mengder skuelystne, som ønsket å få et glimt av den sjeldne gjesten fra Arktis. Den voldsomme oppmerksomheten førte imidlertid til at hvalrossen ikke fikk tilstrekkelig med hvile og at hun dermed ble stresset, ifølge ekspertene.

Hun fant også veien til aviser verden over, blant annet i Storbritannia , India , USA og Brasil.

– Hvalrossen Freya senker båter og kaprer hjerter i Norge, skrev det franske nyhetsbyrået AFP.