I Oslo er det en gryende debatt om at arbeiderne som hogde ut monolitten og resten av skulpturene i Vigelandsanlegget, fortjener å bli trukket fram i lyset.

Hva med Drammens byggverk av monolittisk format, Thurmanns vei og de andre gangveiene i Bragernesåsen og Hamborgstrømskogen?

Hva vet vi om de som faktisk bygde veiene?

All ære til pionerene som hadde ideene og startet og gjennomførte prosjekter som både den gang og nå fortoner seg som det glade vanvidd.

Disse pionerene er rettmessig minnet gjennom veinavn, plaketter og historien om disse veiene. Men historien om alle arbeiderne som med livet som innsats la stein på stein for å bygge en spaservei i en stupbratt fjellskrent, hvor er den?

At arbeiderne som bygget Thurmanns vei var kunstnere på linje med de som hugget ut Monolitten, kan alle som går på veien lett se, om man våger seg bort til rekkverket.

De flotte gangveiene har gledet drammenserne i over hundre år, og vil fortsatt gjøre det om hundre år. Håper noen kan grave fram historien om veibyggerne, de fortjener det.