Fra dagspressen har jeg forstått at prislappen på den nye bybrua nærmer seg 1,5 milliarder norske kroner. I dagens situasjon er sikkert det en riktig pris, og brua blir sikkert flott å se på. Men hvem skal bruke brua?

Trolig ikke privatbilister. Privatbilistene har nå i flere år øvet på å ferdes i Drammen uten tilgang til bybrua, og det har gått meget bra. Så langt jeg har vært i stand til å observere, har stengingen av brua ikke skapt store trafikale problemer for privatbilistene.

LES OGSÅ:

Elferje i Drammen kan koste 21 millioner: – Vi håper kommunen vil bidra

Nå øver vi oss på å leve i en situasjon hvor brua er borte og hvor kollektivtrafikken har måttet finne andre løsninger. Også det ser ut til å gå meget bra. Man behøver ikke å være en spesielt god spåmann for å forstå at tiden for privatbiler i Drammen sentrum er på hell.

Altså vil den nye brua, i trafikal sammenheng, kun bli et kollektivtiltak. I lys av at trafikksituasjonen uten bybru ser ut til å fungere greit, og at prisen på brua blir veldig høy, mener jeg tiden er inne til å stille spørsmål om brua bør bygges slik den er prosjektert. 1,5 milliarder norske kroner kan brukes på andre bruer i Drammen med mye bedre effekt for innbyggerne.

Det er Drammens innbyggere som må finansiere den nye bybua, på den ene eller andre måten, kanskje til og med ved hjelp av bompenger. Paradokset blir da at bilistene finansierer en bru de ikke får anledning til å benytte som bilist.

LES OGSÅ: