Lærerstreiken er inne i sin fjerde måned. Det skrives stadig om bekymring for barnas psykiske helse, og presset øker for tvungen lønnsnemnd.

Det er forståelig at lærerstreiken er tøff for både barn og voksne, og at den kan gå utover enkelte sårbare barn. Men er tvungen lønnsnemnd på sikt det beste for sårbare elever?

Lærere vet bedre enn de fleste hvor mange unge som i dag sliter psykisk. De fleste ville blitt overrasket, kanskje sjokkert, over hvor mye som kan skjule seg i en tilsynelatende vanlig klasse: Elever som sliter med dårlig selvtillit, angst eller depresjoner, med tunge diagnoser og en atferd som gjør hverdagen vanskelig å takle.

Elever som plages eller strever med å forstå sosiale koder, som ikke har noen venner. Som sliter med spiseforstyrrelser, kroppspress og komplekser. Som vet at mor eller far skal dø av kreft. Som sliter etter vanskelige skilsmisser, lever med foreldre som drikker eller ruser seg. Elever som opplever vold eller seksuelt misbruk. Som har en mor i fengsel, eller foreldre som er ute av stand til å gi dem den omsorgen de trenger. Som går med selvmordstanker og skader seg selv. Som har mistet foreldre til sykdom, ulykker, drap eller selvmord. Traumatiserte elever som har flyktet fra krig og sett familiemedlemmer bli voldtatt og drept.

Les også

Nok er nok. Derfor streiker lærerne

Kanskje ditt barn er en av disse elevene. Kanskje ditt barn blir en av dem. Hvem ønsker du da skal ivareta barnet ditt på skolen? Kanskje går barnet ditt i klasse med noen av disse elevene? Hvem ønsker du skal lede klassen?

En hvem som helst på 20 år, som bare skal jobbe et år mens hen finner ut hva hen skal studere? En som mistet butikkjobben og trengte å få endene til å møtes? Eller en trygg og erfaren lærer som virkelig kjenner barnet og har kompetanse på å se, møte og snakke med barnet? En lærer som har forutsetninger for å tilrettelegge og inkludere sårbare barn og få det til å fungere i et fellesskap? Som kjenner systemet, vet hva barnet trenger og hvor det kan henvises for å få nødvendig hjelp?

Mange barn tilbringer mer tid med læreren enn de gjør med egne foreldre. For mange er læreren den viktigste omsorgspersonen de har, og den de åpner seg for om problemene sine. Ikke sjelden er det læreren som forteller mor og far at eleven sliter psykisk, ikke omvendt.

Les også

Kjære voksne. Hvis dere mener at vi er framtida, vis det

Om tvungen lønnsnemnd blir resultatet etter årets lønnsoppgjør er det sannsynlig at trenden med at lærere slutter i jobben vil akselerere og at søkertallene til lærerskolen vil fortsette å synke. Dette vil føre til at enda flere sårbare elever risikerer å miste sin trygge, erfarne og kvalifiserte lærer.

Så tenk deg fordømt godt om før du roper på tvungen lønnsnemnd. For hva er verst: Noen uker uten lærer pga. streik eller en fremtid der stadig flere sårbare elever må ivaretas av ufaglærte? Tvungen lønnsnemnd vil forskyve problemet og sikkert som banken resultere i en ny lærerstreik ved neste anledning.

Å satse på lærere er å satse på HELE eleven, inkludert deres psykiske helse.

Innlegget ble først publisert på forfatterens Facebook-side.