Jeg har vært prest i Drammen siden 2006. Det er den beste og mest interessante jobben jeg noen gang har hatt.

Ikke fordi de andre jobbene har vært kjedelige, ikke på noen måte. Lærer i barne- og ungdomsskole, hjemmehjelp, gårdsarbeider (i oppveksten), meieri- og bryggeriarbeider, IT-gründer, selger, informasjonskonsulent for folkehøgskoler, byråkrat og seniorrådgiver i regjeringskvartalet – alt har vært svært givende på sin måte. Men ingen av disse yrkene har gitt en slik mulighet til nærkontakt med mennesker som jeg har hatt de siste 15 årene. Ikke så mange får komme inn i stua til folk og delta i samtaler om liv og død, lykke og sorg – og hva som gir livet farge og mening.

Følg oss på Facebook - DT meninger

Mange nyter litteratur, filmer og serier. Det er fantastisk å bli sugd inn i historier, begivenheter og opplevelser slik gode bøker og filmer kan gjøre med oss. Vi kommer tett på – og inn i menneskers liv med alt det kan bringer med seg. Jeg er blant dem som prioriterer både bøker og filmer meget høyt og har stor glede av det.

Ivar Flaten

· Født 1955 i Oppdal, Trøndelag

· Sokneprest i Fjell 2006-2018. Dialogprest for Tunsberg bispedømme og daglig leder i Kirkelig Dialogsenter Drammen fra 2018

· Podkast: Ypsilonsamtaler (Utgitt av Kirkelig Dialogsenter Drammen v/Ivar Flaten)

Mer informasjon: https://kirkeligdialogsenter.no/drammen/aktiviteter/

Men hvem skulle tro at hele romaner og dramatiske historier finnes i naboen og arbeidskollegaen? Og henne du ser på bussen hver dag. Hver av oss bærer i oss erfaringer av levd liv med alle dets avskygninger. Et såkalt «vanlig menneske» har stoff til mange romaner.

Krig har tvunget mange til flukt. Noen har jeg fått møte og bli kjent med. Det er dypt inspirerende å se styrken og livsmotet hos mennesker som har mistet alt, men likevel klarer å etablere seg på nytt i et totalt annerledes land. Et møte på bussholdeplassen har blitt til mange samtaler, møter, samarbeid og vennskap. Verden har bokstavelig talt utvidet seg både for dem og meg.

Og jeg kunne nevne familiens sterke fortelling om han som levde «på skauen» og kjempet mot okkupantene under krigen. Eller hjerteskjærende historier fra de som skulle begrave sin overgriper-far og som ville snakke om hvordan de selv hadde klart seg. Eller varmen og omtanken i bisettelsen av byoriginalen som Frelsesarmeen og venner laget til. Samtaler og opplevelser som har berørt og gitt dyp mening for oss som var der.

Minnetalen i en bisettelse er et komprimert uttrykk for et levd liv. En god minnetale gir den som sitter i benken bilder og påminnelser om hvem den avdøde var. Ingen tror en slik liten tale kan «oppsummere livet» eller gi et fullstendig bilde av et liv. Det er glimt og bilder som gjenkjennes og føles sanne uten verken å skjønnmale eller utlevere det vonde og smertefulle som også er en del av livet.

I Kirkelig Dialogsenter Drammen fortsetter jeg med å møte mennesker som tror, mener og tenker på sin måte. En god samtale har kraft til å forandre, skape forståelse og gi ny innsikt. Ikke minst - og kanskje viktigst, blir en mer kjent med seg selv. Det er i møtet med «den andre» vi blir til som mennesker. Store arrangementer, festivaler og møter av ulikt slag er betydningsfulle møteplasser. Vi trenger mange slike anledninger til å møtes og lære hverandre bedre å kjenne. Men de gir sjelden rom for de lange og dype samtalene. Og det ser heller ikke ut til at vi prioriterer samtalene så veldig høyt i det daglige.

Jeg vil løfte samtalen og vise hvor betydningsfull den er. Både fordi jeg har lyst til å snakke med folk og fordi jeg ønsker å inspirere så mange som mulig ved å dele gode samtaler.

I podkasten Ypsilonsamtaler inviterer jeg mennesker til å snakke om sine erfaringer og reflektere over aktuelle utfordringer i livet og i samfunnet. Mange kommer «utenfra», noen langveisfra og andre kortere. Noen fra India - andre fra Romsdalen. I Drammen kommune lever mennesker med røtter i over 150 nasjoner. Det innebærer en ufattelig bredde i språk, kultur, tradisjoner og levemåter.

Ypsilonsamtalen er menneskemøter som jeg håper kan inspirere til å få tydeligere øye på det spennende potensialet vi har i hverandre – og dermed i mangfoldet rundt oss.

Les også

Virkningsfullt tiltak mot barnefattigdom