Hvordan barna våre har det på skolen, om de får barnehageplass, og om de får bli med på fotballtrening, korpset eller andre fritidsaktiviteter betyr noe for barns liv. SV mener at en god barndom varer hele livet, og vil derfor sette barna først.

En viktig sak for oss i SV er å sørge for at både fritidsaktiviteter og utstyr blir billigere i kommunen, slik at alle barn har mulighet til å bli med på en aktivitet utenom skoletiden. Vi ønsker en fritidsgaranti, som sikrer at alle barn har rett og mulighet til å være med på minst én aktivitet etter skoletid.

Fritidsutstyr er dyrt og skaper et skille mellom de som har råd til å kjøpe og de som ikke har det. Derfor har SV fått gjennomslag for å bevilge mer penger til utstyrsutlånssentraler som BUA i budsjettforhandlingene med regjeringa. Hos BUA kan alle låne det utstyret de trenger om det er til idrett eller friluftsliv både på fritiden og til å være med på aktivitetsdager på skolen. I tillegg til å sørge for at alle barn får mulighet til å delta, så er det supert å kunne låne utstyr om man vil prøve en ny aktivitet. Slik blir dette også et godt tiltak for å redusere forbruk og spare klima og miljø, selv om det aller viktigste er å sørge for at alle barn kan være med på leken.

Buskerudbenken

Hver uke skriver en representant fra Buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende.

Denne uken er det Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet som har ordet. Neste uke skriver Sandra Bruflot fra Høyre.

Vi har mange fantastiske frivillige organisasjoner i kommunene våre som lager aktivitet for våre barn og unge. De må få bedre rammevilkår. Det å investere i frivillighet, er noe av det mest lønnsomme man kan gjøre. Ikke i kroner og øre, men i meningsfull fritid, i barndom og i gode lokalsamfunn. Derfor har vi sørget for, med støtte fra regjeringspartiene, at det nå skal bli enklere for frivillige organisasjoner å søke om midler.

Alle organisasjoner har et formål og vet hva som er deres kjerneaktivitet. De ønsker ikke å bruke tiden på en hel haug med prosjektsøknader. Det organisasjonene trenger er forutsigbarhet og mer støtte til sin ordinære drift. Den uoversiktlige mengden med tilskuddsordninger og søknadsskjemaer gjør at organisasjoner som har råd til å ha ansatte som kan bruke tiden på søknadsjungelen får mer penger enn de som kanskje trenger det mest. SV har sørget for at regjeringa skal rydde opp og forenkle slik at alle våre frivillige organisasjoner får like muligheter.

Kathy Lie

  • Navn: Kathy Lie (SV).
  • Født: 1964.
  • Bosted: Lier.
  • Yrke: Stortingsrepresentant 2021-
  • Annet: Familie- og kulturkomiteen og Stortingets delegasjon til Nordisk råd.

Mange barn går fra å få være med på leken i barnehagen til å måtte rusle hjem alene etter skolen, kun fordi foreldre ikke har råd til å betale for SFO. Sånn skal det ikke være. Drammen har en av landets dyreste SFO-priser med hele 3.548 kr pr. måned pr. barn, men heldigvis har SV kjempet gjennom gratis halvdagsplass for første- og andreklassinger i budsjettforhandlinger med regjeringspartiene. Og vi er ikke ferdige ennå. Dette er bare starten på arbeidet for at alle barn kan være med på leken. Slik kan barna våre ha et sted å være mens foreldre er på jobb, der det ellers ville vært for dyrt.

Drammen er en av fem byer i Norge som har en avtale med staten om områdesatsing i levekårsutsatte områder. Det første området som hadde en slik satsing var Fjell. Der har det skjedd en positiv utvikling. Nå jobber kommunene med områdesatsing på Strømsø. Vi i SV ønsker å løfte idrett og friluftsliv i områdesatsingene og be regjeringen styrke driften av idrettslagene i disse områdene.

Flere innlegg fra Buskerudbenken

SV ønsker at det skal lages en plan for hvordan staten kan bidra til at alle barn inkluderes i idrett og friluftsliv. For selv om det finnes mange ulike tilskuddsordninger og virkemidler allerede i dag, ser vi at det fortsatt er barn vi ikke når fram til med de eksisterende ordningene. Dette gjelder særlig barn som ikke har foreldre med ressurser til å hjelpe dem inn i aktiviteter enten på grunn av økonomi, sykdom eller språkbarrierer. Det gjøres mye bra arbeid i kommunene våre i Buskerud i dag, men mange kommuner har stram økonomi og trenger hjelp av statlige virkemidler for å nå ut til flere.

Derfor spiller det en rolle hvem som styrer. Også for barna våre. Vi i SV er klare for å være med å styre i kommunenorge. Og vi lover å jobbe beinhardt for at alle barn som vokser opp i en kommune i Buskerud skal ha gode minner om barndommen de hadde her. Vi vil skape en mer rettferdig kommune, der ulike barn har like muligheter og der alle har mulighet til en meningsfull fritid. Og når det til høsten er lokalvalg, skal SV jobbe for å styre enda flere kommuner enn i dag. Vårt hovedmål er å skape et mer rettferdig og grønnere Norge for barna våre, i så mange kommuner som mulig.

Nyheter fra Drammens Tidende