Hver enkelt av oss må gjøre mer for å planlegge vår alderdom, sa helse- og omsorgsministeren Ingvild Kjerkol til NRK i slutten av januar. Denne våren har eldreomsorgen hatt spesielt fokus i norske media, både nasjonalt og lokalt. Mange historier og skjebner har kommet fram.

Mange familier med annen kulturell bakgrunn ser ofte på det å bli eldre og det å ha omsorg for sine egne foreldre på en annen måte. Og mange av de som jobber i hjemmetjenesten har minoritetsbakgrunn. Hva er deres perspektiv på å ta vare på eldre og på det å selv bli eldre?

Les også

Kirkelig Dialogsenter Drammen har denne våren dannet «Ypsilonrådet». Ypsilonrådet er et titalls personer med ulikt livssyn og bakgrunn fra ulike land med hver sin unike historie Alle har vært gjester i Ypsilonsamtaler med Ivar Flaten. Historiene deres kan du lytte til i podkasten Ypsilonsamtaler.

Sammen ønsker Ypsilonrådet å belyse samfunnsutfordringer fra ulike perspektiver og å svare digitalt på spørsmål som er aktuelle i et mangfoldssamfunn, slik Drammen er i dag. Hvert medlem av Ypsilonrådet bidrar ut fra sin helt egen, personlige livserfaring og historie og sitt verdensbilde, og gjennom dette løftes det også ulike minoritetsperspektiv inn i den offentlige samtalen. Det kan vi alle bli klokere av.

Les også

Hvordan er det for eksempel å ha gamle, syke foreldre i et annet europeisk land som du ikke får hentet til Norge gjennom familiegjenforening, men som du føler ansvar for? Hvordan skal du kombinere det å være en god sønn eller datter for dine foreldre i utlandet med jobb og familieliv i Norge, og hvordan skal du få råd til å dekke alle kostnader som oppstår rundt dem når foreldrene dine ikke får dekket helseutgiftene de har? Eller hvordan er det å bo med dine gamle foreldre som kom til Norge som førstegenerasjonsinnvandrere og som ikke har noe aktivitetstilbud som det passer å benytte seg av?

For det er vel ikke noe alternativ å møte opp på et norsk eldretreff i kirkas regi når du er sikh fra Punjab og aldri har hatt salmer som pensum på skolen. Og hvis det er utenkelig i din kultur å la dine gamle foreldre flytte på sykehjem, og du i tillegg har omsorg for barn og en jobb, hvordan skal du få den avlastningen og hjelpen du trenger selv? Har hjemmetjenesten der du bor halal-meny? Og hvordan planlegger du for din alderdom når du er vokst opp i en annen del av landet og bor helt alene i en by der du verken har barn eller andre nære pårørende?

Vi har tro på at en dialogisk samtale ut fra våre erfaringer gjør oss klokere og rikere og hjelper oss å innrette samfunnet på de utfordringene vi faktisk er stilt overfor. Men da trenger vi å lytte til alle stemmer.

Velkommen til Drammensbiblioteket torsdag 9. mars kl. 19 til panelsamtale og utveksling av tanker – livsdialog – rundt bordet: Hvem skal ta vare på oss når vi blir gamle?

Nyheter fra Drammens Tidende