«Energi Norge» lever av økt strømforbruk og høye kraftpriser. De har Nei til EU som motpart. Vi i Buskerud Nei til EU vil ha strømpriser som folk flest og industrien kan leve med. Derfor gikk jeg i Drammens Tidende imot den planlagte sammenslåingen av Agder og Glitre, og imot storstilt krafteksport til utlandet. Om dette er «Energi Norge» taus. I stedet er de «foruroliget» over at nei til EU ikke gjør bedre undersøkelser jf. deres leserinnlegg i Drammens Tidende.

I motsetning til Energi Norge, er Nei til EU en grasrotorganisasjon. Vi har et mangfold av medlemmer, men enes i motstanden mot EU og EØS, som undergraver vårt lands sjølstendighet. Med mindre annet opplyses, står innleggene for forfatterens regning. Ingen av oss er «kjøpt og betalt». I Nei til EU jobber tillitsvalgte gratis. Om noen «villeder», er det følgelig ikke Nei til EU, men forfatteren.

Som gjedda i sivet venter «Energi Norge» på at noen i vår grasrotorganisasjon skal gjøre feilskjær. Jeg er ikke den første i Nei til EU som stemples som «villeder». Tomme vannmagasiner var den logiske forklaringen folk flest satt igjen med da strømprisene i vinter gjorde kjempebyks. Det var ikke mer vann å lage strøm av. Derfor måtte vi importere dyr strøm fra utlandet, lagd av kullkraft. Hvorfor skulle strømprisen ellers stige?

Jeg skylder å gjøre artikkelforfatterne oppmerksom på at jeg under hele min oppvekst levde med stabile og forutsigbare strømpriser, fastsatt av Drammen bystyre som den gang politisk styrte det daværende Drammen E-verk. Strømprisene var de samme, uansett årstid og værforhold.

  • Hadde vi færre lange kuldeperioder før i tiden?
  • Hadde vi vindkraftproduksjon før i tiden?
  • Hadde vi færre begrensninger i det nasjonale nettet før i tiden?
  • Svaret på disse spørsmålene er nei. Hvorfor nevnes da disse faktorer som årsak til høyere strømpriser i dag?
  • Er vi mindre utviklet i dag enn vi var for 50 år siden?

Strøm er i dag blitt markedsvare utover landegrensene, underlagt kapitalkreftene og fjern fra reell folkevalgt kontroll. En av «traderne» hadde for fem år siden en årsinntekt på nær en milliard kroner. Strømselskaper har grodd opp, det ene mer forvirrende enn det andre. Sammenslåinger er nøkkelen til enda større fortjeneste og markedsmakt. Førøvrig akkurat det omvendte av hva som er tilfellet med jernbanen. Her skal alt splittes opp og konkurranseutsettes.

Det er ikke hva som lønner seg for den jevne borger, som er drivkraften. Gjennom EØS-avtalen, og tilslutning til ACER – EUs energibyrå – er Norge i ferd med å gi fra seg styringa med egen strømforsyning. Flere sjøkabler venter på å bli lagt. Agder Energi har i årevis vært pådriver for strømkabler til Danmark. Smart for eierne – danskene betaler dobbelt så mye for strømmen som oss. Abonnentene i Agders nedslagsfelt fikk allikevel høyere strømregninger. Det var de som måtte finansiere utenlandskablene. Det var også de som satt igjen med regninga da vannmagasinene i Agder/Rogaland for 3 år siden var «halvtomme» p.g.a. økt krafteksport.

Jeg brukte ordet «elavgifter». Det er feil, sier «Energi Norge». Jeg kunne vært mer presis og skrevet «nettleie», som består både av avgift til strømtransportøren, f.eks. Glitre, og momspåslag til statskassa. Dette rokker allikevel ikke ved mitt poeng: At det er du og jeg som må finansiere utenlandskablene gjennom økte avgifter.

Hva disse flaskehalsinntektene, fortjenesten ved strømeksport gjelder, så kan de – på papiret – brukes til å redusere nettleia. Men det er først når alle andre utgifter er betalt: Når nettet er vedlikeholdt, når enda flere utenlandskabler er blitt bygd, og når kontorpalassene, direktørene, lobbyistene og «Energi Norge» har fått sitt.

Tror egentlig Toini Løvseth og Bendik Solum Whist i «Energi Norge» at det da er igjen penger sånn at vi vanlige forbrukere kan få lavere strømregninger?

«Energi Norge» planlegger og markedsfører vindkraft, elektrifisering av sokkelen og prosjekter som i global sammenheng er langt fra «grønne». For meg er det foruroligende at «Energi Norge» ikke for lengst er lagt ned.