Denne uka fikk vi en god nyhet for Drammen. Antall barn som vokser opp i fattigdom i Drammen har falt drastisk fra 2020 til 2021.

Det er første gang på 10 år at fattigdommen minker i her i byen. Dette tyder på at SVs politikk fungerer, men det er allikevel altfor mange barn som vokser opp i fattigdom, og det gjelder flere barn her enn landsgjennomsnittet. Derfor må vi fortsette arbeidet med å redusere forskjellene i makt og rikdom.

Det siste året har vi sett både økte strømpriser, matvarepriser og leiepriser. Dette rammer de som har minst fra før hardest. Det er derfor vi i SV er stolte av å ha fått en rekke gjennomslag de siste to årene som vil sørge for at barnefamilier vil få mer å rutte med. Det har blitt gratis halvdagsplass i SFO for både 1. og 2.-klassinger. Dette vil spare en barnefamilie i Drammen for 23.400 kromer for hvert barn i året. Dette utgjør en stor forskjell for familiene.

Buskerudbenken

Hver uke skriver en representant fra Buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende.

Denne uken er det Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet som har ordet. Neste uke skriver Sandra Bruflot fra Høyre.

I fjor sørget SV for at barnetrygden ikke skal regnes som inntekt når man beregner sosialhjelp. Hvorfor er dette så viktig? Det er nettopp fordi foreldre ikke skal bli trukket i sosialhjelp dersom de har barn. For andre kommer barnetrygden på toppen av lønnen. Den skal være et tillegg for alle med barn. Nettopp derfor gir det ikke mening at den trekkes fra sosialstønaden og rammer de som allerede har minst. Dette er vi utrolig glade for at vi har fått gjennomslag for, så alle barn kan nyte godt av barnetrygden.

Og vi fortsetter med tiltak som fungerer. I år har SV fått gjennomslag for prisjustert barnetrygd og økt tillegget for enslige forsørgere med mer enn det regjeringens foreslo. Dette har Redd Barna påpekt er det tiltaket som hjelper familiene mest. Derfor fortsetter vi å jobbe for at barnetrygden også fremover skal prisjusteres, økes og innføre målrettede tillegg for flerbarnsfamilier og familier med enslige forsørgere.

Kathy Lie

  • Navn: Kathy Lie (SV).
  • Født: 1964.
  • Bosted: Lier.
  • Yrke: Stortingsrepresentant 2021-
  • Annet: Familie- og kulturkomiteen og Stortingets delegasjon til Nordisk råd.

SV fikk også gjennomslag i statsbudsjettet for 2023 for økt bostøtte, mer til studentene og mer i barnetillegg for arbeidsledige. Vi er også i gang med en tannhelsereform som på sikt skal gi billigere tannlege til alle. I dag får unge opp til 26 år 50 prosent avslag på tannlegeregninga. Dette vet vi hjelper mange.

Men det er flere tiltak som må til her i byen. Nå må regjeringa spille på lag med kommunen og særlig støtte opp om den områdesatsingen som Drammen er i gang med. Drammen har gjennomført en satsing på Fjell 2020, og er nå i gang med områdesatsingen Strømsø 2030.

Fokuset på barn og unge, med tiltak for deltakelse i fritidsaktiviteter og gode mestringsarenaer, virker inkluderende og forebyggende mot reproduksjon av levekårsutfordringer. SV ønsker å styrke dette arbeidet og foreslår at idrettslagene i levekårsutsatte områder får økt driftsbudsjett for å kunne inkludere enda flere barn og unge i organisert aktivitet.

Her kan du lese flere innlegg fra Buskerudbenken

Å delta i idrett er i dag utrolig dyrt for mange familier og barna faller derfor fra. Har du ikke råd til å betale regninger er det fort fotballtreningen til barna som ryker. Derfor må idrett inkluderes i områdesatsingen slik at barn ikke faller utenfor men fortsetter å delta i fellesarenaen som idretten er. Å føle at man lykkes, verdsettes og blir sett gir selvtillit for å lykkes bedre i både skole og jobb. Det er viktig for sosial mobilisering og hindre at fattigdom går i arv til neste generasjon. Da må vi sørge for at alle får være med på leken ved at idrettslagene har økonomi til å la alle delta, uavhengig av foreldrenes lommebok.

Regjeringen skryter ofte av de gode tiltakene vi har sett de siste årene, men sannheten er at mange av dem ikke hadde skjedd uten SV. Regjeringen foreslo nemlig ikke disse i sitt budsjettforslag.

Vi er glade for resultatene vi har sett, men de kom ikke uten kamp. Jeg er inderlig glad for at tallene går riktig vei her i Drammen. Jeg har tro på at rødgrønn styring av både by og land skal sørge for at denne utviklingen fortsetter. Men vi har ingen laurbær å hvile på. Vi lever i en krevende tid hvor alt har blitt dyrere, noe som krever enda større innsats.

Derfor må vi hver dag fortsette med å kjempe for barna her i Drammen.

Andre saker publisert av Drammens Tidende: