Venstre og regjeringa har slått fast at elevenes frihet er viktigere enn fylkespolitikernes mulighet til å styre hvor elevene får ta sin utdanning. Det faller selvsagt Balder Alvær Olafsen (SV) tungt for hjertet, noe han skriver om i Drammens Tidende. Slik jeg ser det er fritt skolevalg er en uforbeholden seier for å flytte makt ned til dem det gjelder.

Vi i Venstre flytter nå makta over egen utdanning og egen framtid vekk fra fylkeskommunen og ned til hver enkelt elev. Vi har tillit til at du vet best hvordan et godt liv for deg ser ut. Dessverre klarer ikke de rødgrønne å vise elevene den samme tilliten.

Ingenting er i realiteten så ufritt, så fullt av tvang, og så lite tillitsvekkende for hver enkelt elev som nærskoleprinsippet. Du blir kanskje garantert å gå på en skole nær deg, men ikke en du faktisk ønsker å gå på.

Nærskoleprinsippet gir deg ingen mulighet til å søke deg inn i et nytt miljø, om ikke de siste ti åra på grunnskolen var så fantastiske som Balder fra SV håpa på. Fylkesrådet i Viken mener i alle fall ikke at du bør kunne gå på en annen skole enn nærskolen din, med mindre du er toppidrettsutøver, driver med kunst på høyt nivå eller kan bevise at du blir mobbet..

Ironisk nok innebærer regjeringas forslag, som opposisjonen er i harnisk over, muligheten for inntaksordninger som den Akershus hadde i mange år. Fylkeskommuner skal fortsatt kunne vedta begrensninger og tilpasninger som sikrer at elever ikke må reise i timesvis for å gå på videregående. Den største forskjellen mellom modellen til Guri Melby (V) og den som har rådet til nå, er at Guri Melby´s fastslår at elever ikke kan tvinges til en skole basert på foreldrenes postnummer.

Regjeringa slår altså fast det aller viktigste, og i mine øyne mest selvskrevne, som inntaket til videregående skal ta hensyn til. Hver elev er et enkeltmenneske som burde gis friheten til å velge selv hvor hun vil utdanne seg, uten å underlegges et postnummerdiktatur. Er det virkelig så mye å be om?