Homofili er kriminalisert i 69 land i verden, og i åtte land kan en straffes til døden for det. Hatkriminalitet mot LHBT-personer er omfattende og utbredt. I perioden 2008–2014 dokumenterte Trans Murder Monitoring-prosjektet 1.612 drap på transpersoner, inkludert 90 drap i europeiske land. Mennesker over hele verden forfølges på grunn av sin kjønnsidentitet og legning.

Selv om vi i Norge på mange måter har kommet langt og det stadig blir større aksept for mangfoldig kjærlighet, blir fremdeles altfor mange LHBT-personer utsatt for alvorlig hatkriminalitet, krenkelser og diskriminering av samfunnet. Skjellsord knyttet til homofili er av de vanligste fornærmelsene i norske skolegårder og generelt i det norske samfunnet. Dette kommer blant annet av mangel på kunnskap og for lite bevisstgjøring om personer med en annen legning.

En undersøkelse som ble gjennomført våren 2020 av Respons analyse på oppdrag fra Amnesty Norge, viste at hver femte nordmann synes det er ubehagelig å se homofile og lesbiske kysse. Den samme undersøkelsen viste at hver fjerde nordmann syns det er verre å se homofile enn heterofile kysse og klemme. Det viser at vi har en lang vei å gå, også i Norge.

Dagens samfunn er preget av mangelfull læring rundt seksualitet, legning og kjønnsmangfold. Det er en menneskerett å kunne være den du er og å elske den du vil. Ingen skal føle seg utrygg på grunn av sin legning eller kjønnsidentitet. Juni er Pride-måned. Pride er en viktig markering for å synliggjøre at LHBT-personers rettigheter må̊ tas på alvor.

AUF ønsker en politikk for LHBT-personer som sikrer trygghet og som hever kompetansenivået for å fjerne fordommer. Vi ønsker en bedre seksualitetsundervisning med større fokus på grensesetting, på at det finnes flere kjønn enn mann/kvinne og at det finnes et mangfold av seksuelle legninger med ulikt behov. Grunnskoler og videregående skoler må ta et tydelig ansvar for å forebygge hatkriminalitet og utvikle holdninger som motvirker hat, og politiet må få nødvendige ressurser, systemer og instrukser for å øke sin kompetanse og iverksette nødvendige tiltak for å forebygge hatkriminalitet.

For oss i AUF er det en selvfølge at alle skal ha like muligheter til et godt liv og at alle skal kunne lykkes, uavhengig av kjønn og seksualitet.