Gå til sidens hovedinnhold

Hvis Drammen vil bli grønnere - lær av Arendal

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Monica Myrvold Berg og Ståle Sørensen: Vi vil gjerne være med å bygge Drammen grønnere.

«Slik skal vi bygge Norges grønneste kommune», innleder ordfører Monica Myrvold Berg og varaordfører Ståle Sørensen viktige kronikk i Drammens Tidende for kort tid siden.

Vi i NOMAS, Norsk Massehåndtering AS, står klare til å være med å bygge. Men som Berg og Sørensen påpeker i sitt innlegg- «det er umulig å bygge et hus uten å bygge en grunnmur først». I NOMAS´ tilfelle, som for de fleste andre industrioppstartbedrifter, er det kommunen i egenskap av å være overordnet planmyndighet som på mange måter er den som holder i murerskjea. Da er det viktig at grepet ikke blir så fast at mørtelen stivner og byggematerialene råtner på rot.

Sagt på en annen måte. For å sikre bærekraftig næringsetablering og kommersialisering er hurtighet i de kommunale behandlingsprosessene i mange tilfeller helt avgjørende for at et selskap i det hele tatt skal ha livets rett.

Innsikt 2021

Tirsdag 23 til torsdag 26. august arrangerer Næringsforeningen i Drammensregionen temadagene Innsikt.

Innsikt 2021 byr på et variert program med konferanser, innlegg og debatter i Magasinet Drammen og Børsen festsal. De fleste arrangementene er gratis, noen krever påmelding og andre følger førstemann-til-mølla-prinsippet.

Torsdag klokken 15.00 er stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen en av debattantene under tema «Hvor godt rustet er drammensregionen til å møte den omstillingen som kommer, både med økt klimarisiko og økt digitalisering?»

NOMAS´ videre satsing, selskapets berettigelse og fremdrift, alt står og faller med hastigheten i de kommunale behandlingsprosessene av selskapets omsøkte tiltak. Litt diplomatisk konstatert, vi må innrømme vi hadde håpet på litt mer tyngde på gasspedalen.

Sør i kongeriket derimot ligger Arendal, hvor pedalen kun har én innstilling. Full gass.

En kommune som for lengst har satt to streker under denne livsviktige formelen: Kommunal hurtigbehandling pluss fremsynt og investeringsvillig industrietablererskap er lik nye arbeidsplasser og reell og bærekraftig grønn vekst.

Fra investor Bjørn Rune Gjelstens nye gigantsatsing «Morrow Batteries» innsendelse av planene, til Arendal kommune hadde svart ut en komplett ny reguleringsplan, gikk det ni måneder.

Arendal-modellen fremstår som et eksempel til etterfølgelse. Den lista bør Drammen kommune strekke seg etter.

«Vi skal ivareta naturmangfoldet og bevare og bruke naturressursene på en mer bærekraftig måte». Ambisjonen er en av flere løfterike i Myrvold Berg og Sørensens viktige og prisverdige kronikkinitiativ. NOMAS´ virkeområde gjør det naturlig å slutte seg til ambisjonen. Mer enn det, vi støtter den helhjertet.

Av alle landets mineralske råstoffer er det bare olje som omsettes i større kvanta og verdi enn pukk, grus og sand, ifølge Norges geologiske undersøkelse. Mer enn 6 av de totalt 10,8 milliardene mineralnæringen omsetter for, ifølge den siste statistikken fra Direktoratet for mineralforvaltning, kommer fra produksjon av pukk og grus. Norge produserer årlig 13 tonn pukk og grus per innbygger, og omtrent 75 prosent av råstoffene går til veibygging og betong.

Det blir stadig mer utfordrende å etablere nye uttak av mineralske forekomster som tilfredsstiller både kvalitets- og myndighetskrav til bærekraft, klimaavtrykk og miljø med mer, i tillegg til å være lokalisert nær forbruksstedet. Pukk, sand og grus er råvarer som ikke er fornybare.

Norge må rett og slett lære å gjenvinne mer enn plast, elektronikk og metaller. Norge må lære å gjenvinne masser. Litt forenklet oppsummert, dette er NOMAS´ kjerneoppdrag.

NOMAS tar imot og behandler gravemasser med opphav både i anleggsprosjekt og fra industriproduksjon. Direktoratet for Mineralforvaltnings holdning, med bakgrunn i den pressede råvaretilgangen, er at eksisterende uttak skal prioriteres.

Blant disse finnes lokasjonen NOMAS har valgt som hovedsete og fremtidig omdreiningspunkt for selskapets forestående storsatsing innenfor grønn masseforvaltning. Det tradisjonsrike sand – og grustaket ved Ryghkollen utenfor Mjøndalen.

Hvor selskapets eiere, HI-Gruppen – En av Norges største anleggsvirksomheter, står parate til å gjøre sitt for å bidra til å supplere Drammen kommunes grønne ambisjoner med fart, retning og mening.

På Ryghkollen skal vi bearbeide og gjenbruke overskuddsmasser og gravemasser. Vi skal utvikle produkter, teknologi, lab og logistikk. Bygge et av landets mest moderne og fremtidsrettede gjenvinningsanlegg for masser, vi snakker om en investering i 100-millionersklassen. Vi skal legge til rette for forskning og teknologiutvikling. Skape arbeidsplasser og grønn industrivekst.

Alt dette og mer til, såfremt hånda som holder i murerskjea skaper rammer som gjør det mulig.

I NOMAS står vi klare til å svare opp vår del av ansvaret for å bidra til å fylle Drammen kommunes store grønne mål med innhold. Nå venter vi bare på at kommunen hjelper oss gjennom å svare ut sin del av ansvaret, gir oss den nødvendige raske fødselshjelpen slik at vi kan komme ut av startblokkene og gi gass.

LES OGSÅ:

Les også

Debatterte fremtidens Strømsø: – Vi må passe oss så det ikke blir en rikmannsghetto

Les også

Uenige om alt unntatt kjøtt: – Hvis det blir dyrere vil folk spise mer poteter og grønnsaker

Les også

Drammen først ut i Norge med unik teknologi – nå er prosjektet nominert til Byggenæringens Innovasjonspris

Kommentarer til denne saken