Vi går inn i en høytid som blir krevende for mange. Denne kronikken handler om de aller svakeste blant oss: De yngste som er helt avhengige av samfunnets hjelp.

Mine år i skoleverket, som elev, lærer og skoleleder, lærte meg å se ansiktene til de elevene som ikke hadde det bra. Jeg så de som sjelden eller aldri hadde matpakke. De som gikk med gummistøvler selv om det var sol og sommer, fordi de ikke hadde sommersko som passet. Eller de som gledet seg til hver skoledag fordi de hadde det så mye bedre der enn de hadde det hjemme.

Mange opplever i disse dager at det blir ubehagelig trangt mellom hjemmets fire vegger. Vi er ikke vant til å leve sammen så tett som vi nå gjør. Hos noen blir det ekstra krevende. Det gjelder for eksempel fosterhjem med barn og unge som har opplevd mye vondt i barndommen og som må ha luft rundt seg.

Drammen kommune har svært kompetente ansatte som ser disse utsatte gruppene. Vi vet om dem, og vi gjør alt vi kan for å gjøre hverdagen så god som mulig i en svært krevende tid.

Vi jobber nå systematisk for å bistå. Vi organiserer tjenestene slik at de utgjør lag. Vi har ett lag som arbeider med barn, unge og deres familier. I en stor kommune med innbyggere som snakker mange ulike språk er vi også opptatte av å gjøre en ekstra innsats for å nå de som ikke snakker så godt norsk.

Barnehagene har tatt kontakt med alle familier for å vise omsorg og omtanke. Personalet har hatt mulighet til å svare på spørsmål eller videre henvise til andre instanser ved behov. Tilbakemeldingene er at dette har fungert meget bra.

Også i barne- og ungdomsskolene er det gjort et systematisk arbeid. Det er definert som en naturlig skoleoppgave å følge opp sårbare elever i en digital skolehverdag. Relasjon til elever er et viktig stikkord. Skolene følger opp og lager tiltaksplaner for de elever de er bekymret for. Lærere bruker mange ulike kanaler i deres jevnlige kontakt med elevene gjennom dagen som tekstmeldinger, telefonsamtaler, e-post og chat.

Drammensskolen er opptatt av å kunne ivareta alle elevene i denne vanskelige tiden, og det er behov for godt tverrfaglige samarbeid med andre tjenester som PPT, barnevern og skolehelsetjenesten. Vi vet at det finnes elever som har det vanskelig nå, og at flere vil få det desto lengre skolene er stengt. Drammensskolen har derfor føringer som gjør at vi kontinuerlig vurderer og kartlegger elevenes omsorgsbehov. Vi er heldige som har 1.600 dyktige ansatte i skolen.

Det er viktig å huske at vi har mange elever som ikke har andre sosiale arenaer enn skole, mange som strever når det blir brudd i daglige rutiner og elever og familier med språklige utfordringer, som gjør hverdagen ekstra sårbar. Alle skolene har kartlagt sårbare elever og laget en tiltaksplan for alle elever skolen er bekymret for. Skolene sikrer at de sårbare mestrer digitale hjelpemidler, at de kan utføre skoleoppgaver og kommunisere med skolen. Det er også opprettet en hjertetelefon ved hver skole som er betjent av en person som kan håndtere vanskelig samtaler. Dette er et kontaktpunkt for elever som trenger å snakke med noen.

Vi anbefaler at alle fosterforeldre til barn under tolv år fortløpende vurderer den retten de har til å benytte barnehage, skole eller skolefritidsordning. Så langt er det ikke så mange som benytter seg av dette, kanskje fordi barna blir ekstra synlige når det er så få barn til stede, men vi anbefaler at fosterforeldre i alle fall gjør vurderingen.

Hvis du ser at et barn ikke får dekket grunnleggende behov for omsorg, trygghet, mat og stell, er det å varsle ikke et valg, men en plikt som vi alle har. Det gjelder også foreldre som selv er bekymret for egne barn, eller som kjenner på at de ikke mestrer det å være far eller mor. Barnevernet er der for å hjelpe. Du kan melde fra skriftlig eller muntlig, anonymt eller under fullt navn. Nærmere opplysninger om hvordan og hvor man varsler, er det redegjort for på kommunens nettsider: drammen.kommune.no. Gjennom hele påsken er barnevernstjenesten å nå på telefon 32046600.

Mitt ønske for påsken 2020 er at den ikke huskes for koronautbruddet, eller at folk ikke fikk reise på hyttene sine, men den påsken da vi alle tok godt vare på hverandre.

Med det ønsker jeg alle en riktig god påske.