Jeg ser fram til at sykehuset blir ferdigstilt i 2025. Det sikrer helsetilbudet i hele regionen og gir mange nye arbeidsplasser.

Vi skal også bruke tiden godt for å få på plass en flott helse- og omsorgsklynge for hele regionen. Dette arbeidet har startet, og vi skal få etablert dette kompetansemiljøet i tide og på en god måte.

Første januar var starten på vår nye kommune. Tiden fram til nå har vært spesiell og vi har stått overfor en situasjon som ingen av oss har opplevd før. Det som vi har fått en bekreftelse på, er at nødvendige tjenester og dyktige fagpersoner er helt avgjørende når en krise rammer.

Jeg blir derfor svært glad for at Kristin Ørmen Johnsen bekrefter i sitt innlegg i Drammens Tidende 13.mai at det selvsagt skal bli stråleterapi på det nye sykehuset, og mitt håp er derfor at dette gjelder fra oppstart i 2025.

Les Kristin Ørmen Johnsens innlegg her:

Les også

Jeg savner en kommuneledelse med visjoner for det nye sykehusområdet

Dette er vi alle enige om at er svært viktig for regionen.

Vi har vært en kommune i bare fem måneder. I halve denne tiden har vi vært rammet av en pandemi. Likevel er viktige rammevilkår for det nye sykehuset på plass. 4. mars tok jeg initiativ til en uttalelse på vegne av de tre ordførere i Drammen, Holmestrand og Lier. Uttalelsen ble stilet til styret i Helse Sør-Øst med krav om at innbyggerne i Sande har en helsepolitisk tilknytning til drammensregionen.

Denne uttalelsen gikk også til Buskerudbenken og Vestfoldbenken for å sikre bred tilslutning. 23.april mottok vi en gladnyhet om at innbyggerne i Sande skulle høre til sykehuset på Brakerøya og var et godt resultat for regionen og sykehuset.

Nå er utfordringen knyttet til infrastruktur og strålesenter til vårt nye sykehus. Løsningen til infrastruktur lå som kjent i Buskerudbypakke 2 (BB2). Vi vet også alle at den ble skrinlagt i mai 2019. Dette er gammelt nytt, men selv om vi alle vet det, så foreligger det fortsatt ingen løsning.

Siden jeg ble ordfører, har jeg vært i dialog med fylket for å finne løsning. Drammen kommune ønsker å være i forkant og fattet allerede i februar et vedtak som slo fast at vi skulle ta initiativ til en prosess med å etablere en finansieringsløsning for infrastrukturen til sykehuset.

Derfor har vi formidlet gjennom våre kanaler i forbindelse med revidering av Nasjonalt transportplan (NTP) og i forhandlingene rundt en byvekstavtale.

Budsjettet til sykehuset er vedtatt og finansering til infrastruktur er skrinlagt. Blir det ikke finansiert må Helse Sør-Øst finne midler innenfor nåværende budsjett. Som ordfører var jeg i et møte mellom fylket, kommunen og Helse Sør-Øst tirsdag 5.mai. Her ble jeg opplyst av Helse Sør-Øst om at hvis det ikke kommer en løsning til infrastruktur, så må de benytte midlene som var avsatt til stråleterapiavdeling.

Stråleterapi ble dermed satt opp mot infrastruktur. Det var bakgrunn for min bekymring og mitt brev til helseministeren.

Jeg kan lese at Kristin Ørmen Johnsen regner med at kommunen og fylket kan finne en løsning. Som ordfører blir jeg svært overrasket over en slik tilnærming og ansvarsfraskrivelse.

Kommune og fylket er hardt rammet økonomisk av en pandemi og har jobbet med å finne løsninger etter skrinlegging av BB2. Vi har ikke noe oljefond å øse av. I likhet med andre sammenslåtte kommuner har vi store budsjettutfordringer. Drammen kommune tar ansvar for bygging av Baker Thons Alle og begge investerer i bygging av vei og nye gang- og sykkelveier i drammensregionen. Mye av dette lå i BB2, og er viktige investeringer for våre innbyggere. De er også med på å oppfylle nullvekstmålet slik at kommunen kan få en byvekstavtale.

Infrastrukturen til sykehuset må på plass, rekkefølgebestemmelsene er også klare. Dette ansvaret ligger hos staten, og jeg håpet at regjeringen ville tatt dette ansvaret og lagt det inn i revidert nasjonalt budsjett (RNB), noe de hadde mulighet til. Men hvis dette finansieringsansvaret skyves over på fylket og kommunen, så må vi enten skrinlegge andre viktige investeringer av vei, gang- og sykkelvei, eller vi må se strålesenteret på det nye sykehuset forsvinne.

Derfor håper jeg Kristin Ørmen Johnsen får denne bevilgningen inn i revidert nasjonalbudsjett. Vi alle heier på deg, Kristin! Hvis ikke det lykkes, sender jeg ballen videre Buskeruds mann i komiteen, Fremskrittspartiets Jon Helgheim. Uten ditt parti, Jon, blir det ikke noe budsjett for regjeringen!

En ting er du og jeg enige om, Kristin: Dette kan bli en helt fantastisk helseklynge, men da kan vi ikke ta omkamper ved hver eneste korsvei. Derfor inviterer jeg deg til dialog. Når du og Stortinget har sørget for at pengene er på plass, så kan vi ha gode samtaler om sykehus og helseklynger.