Gå til sidens hovedinnhold

Hvis mobberen og mobbeofferet må flyttes har systemet feilet

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Politisk redaktør i Drammens Tidene, Hege Breen Bakken, har mange gode poeng i sitt innlegg den 26. november. Når det gjelder mobbing er det viktig å huske på at vi snakker om mennesker og deres opplevelse. Ikke systemer.

For oss som politikere er vi helt avhengige av å få innspill til hvordan ulike situasjoner og hendelser kan løses på en best mulig måte. Mobbesaker en en av disse. Samtidig er det viktig for oss som politikere å vite hvordan det fra før jobbes med å forebygge mobbing og håndtering av mobbesaker fra kommunens side.

Gjennom spørsmål til Rådmannen om dette blir vi gradvis klokere på hvilke lovverk som regulerer retten til et trygt skolemiljø i drammensskolen.

Ett barn som blir mobbet er ett barn for mye. Det er nok de aller fleste enige i. Derfor smerter det når vi leser om grove mobbesaker i mediene der barn og foreldre opplever å ikke bli hørt, og at skolen og kommunen ikke gjør nok for at mobbingen skal ta slutt.

Dette skal vi ta på det største alvor, og bør ikke være offer for politisk spill. Her må det felles politisk innsats til. Vi inviterer alle partier på tvers av politisk uenighet til å samles om å finne en best mulig innretning for hvordan kommunen skal håndtere det når eksisterende systemer og planer ikke treffer slik de skal.

I mobbesaker, slik som de fleste andre, finnes det flere sider av samme sak. Vi må derfor klare å se på en større årsakssammenheng. Derfor er vårt syn også at det løser lite om elever må bytte skole, enten frivillig eller ved tvang. Dersom en som foresatt ikke ser annen løsning enn å flytte barnet sitt til en annen skole grunnet mobbing, er vi nødt til å forstå at systemer og planer har feilet grovt.

På den andre siden mener vi heller ikke at å flytte en som mobber en annen nødvendigvis er en god løsning, da dette kun flytter en utfordring uten å løse den. Her er det skolens og skoleeiere ansvar å trygge og sørge for at konfliktene løses opp i.

Mobbing skal ikke aksepteres, fordi konsekvensene av mobbing er for store for enkeltmennesket og samfunnet. Samtidig er det ofte grunner til at et barn mobber. Det er en viktig sak å ta tak i på en måte som ikke stigmatiserer barnet, men setter det i sammenheng med mobberens situasjon.

Mobbesaker er aldri enkle, og håndteringen av sakene kan da heller ikke være så enkle som å flytte hverken mobber eller mobbeoffer til en ny skole. Vår utfordring som skolepolitikere i Drammen nå er å jobbe med å skape et bedre skolemiljø for alle elevene våre.

Les også

Politikerne reagerer sterkt på mobbesak: – Noe må skje. Vi kan ikke ha det slik

Les også

O'Learys-sjefen flyttet til Drammen da hun ble mobbet og frosset ut: – Et vendepunkt i livet

Les også

Skolehverdagen ble til et daglig slit for å unngå guttegjengen som skulle banke ham opp

Kommentarer til denne saken