For kort tid siden la rådmannen i Drammen fram 1. tertialrapport. Der ble det opplyst at planlagt fotballhall på Åssiden nå vil koste 86 millioner kroner. Det er mer enn 20 millioner mer enn budsjettert.

Hvordan er dette mulig, blir mitt spørsmål? Hva har en «puttet» inn i dette prosjekt? Ønsket til Åssiden IF var en enkel 9´er  fotballhall. Her må det være mer. Noe det kan hende vi ikke trenger verken av rom eller arkitektur.

For en tid siden ble det åpnet en 7´er fotballhall i Hokksund. Bygget av idretten i Hokksund. Prislapp 20 millioner. Det må nevnes at denne ikke har garderober. Med garderober og en foaje ville prisen havnet på rundt regnet 30 millioner. Gjør en hallen litt lengre og bredere, for å få plass til 9´er fotball, er det godt mulig å få til dette for rundt regnet 50 millioner. Det er fortsatt langt til 86 millioner.

 

I Øvre Eiker, i Sandefjord og i Trondheim bygger idretten anlegg. Dette fordi kommunen vet at det blir billigere, og en bygger samme kvalitet. I Trondheim får klubbene et tilskudd pluss en leieavtale. Det muliggjør god prosjektering, bygging og drifting i hendhold til Kulturdepartementets retningslinjer. Kall det gjerne trondheimsmodellen.

Mitt forslag er at Drammen kommune og idretten i Drammen diskuterer samme modell. Fordi kommunen de nærmeste årene vil få en anstrengt økonomi, som opplyst i samme tertialrapport, på grunn av kommunesammenslåingen. Det blir ikke mer penger til idretten, men vi er nødt til å finne bedre prosesser for de midlene som blir stilt til rådighet. Få mer idrett ut av samme tilskudd.

 

Vi har gode eksempler på klubber som klarer kostnadskrevende anlegg. Som Solberg Sportsklubb (kunstisbane, med kunstgress), Mjøndalen IF (stadion og hall), Konnerud IL (hall + skistadion), Drafn (kunstgressbane) og Berskaughallen på Åssiden hvor Åssiden IF, Drammen Innebandy og Bedriftsidretten er eiere. Mange idrettslag i den nye kommunen kan klare det samme.

For å få til flere gode idrettsanlegg, der folk bor, må kommunen «tørre» å gi idretten ansvar.