Svelvik ligger i ytterkanten av stordrammen. Drammen, Lier og Asker kommuner synes nå å angripe Norges nordligste sørlandsby fra hver sin side. Samtlige kommuner ønsker å flytte eller etablere industri de selv ikke ønsker innenfor sine egne sentrale områder, ut til intakte naturområder i Svelvik og den lille byens nærområder.

Samtidig ønsker alle tre kommuner å score høyt på å bli grønne kommuner. Det er svært bra! Imidlertid er ulempen for oss som bor i Svelvik at alle tre kommuner ønsker å flytte ulempene ut til oss.

Les også

Les også

Tømmerterminal på Juve betyr nedbygging av en by med 6.000 innbyggere

Mandag 5. juni er Verdens Miljødag. Naturvernforbundet m. fl. inviterer til en åpen og ærlig debatt om konkrete tiltak og grep i Drammen kommune, slik at de kan bli landets grønneste kommune.

Jeg skulle så gjerne vært der.

Isteden må vi innbyggere i Svelvik handle svært raskt for å bidra til at politikerne i Asker kommune stopper opp og tenker seg godt om før sitt formannskapsmøte 6. juni.

Saken er at Østlandets store steinknuseri i Dramstadbukta rykker stadig nærmere. Dramstadbukta ligger på den andre siden fjorden av Øvre Svelvik. Saken skal opp i formannskapet i Asker kommune 6. juni, og deretter besluttes i kommunestyret uka etter. Utfallet i formannskapet vil ofte være avgjørende.

Det er nå svært nødvendig at vi som innbyggere reiser oss på begge sider av fjorden. Vi ber også om hjelp fra Drammens øvrige innbyggere. Vi må handle der det brenner mest.

I samarbeid med aksjonsgruppa «Bevar Dramstadbukta» samler Svelvik til demonstrasjonstog som går fra ferjeleiet på Verket til Dramstadbukta mandag 5. juni kl. 18.00. Vi i Svelvik møtes på svelviksiden kl. 17.30 for å ta ferja over.

Les også

Les også

Nå trenger Svelvik politikere som tør å ta en kamp

Ønsker Drammen kommune at Svelvik, Norges nordligste sørlandsby skal bevares?

Da må de nå også se hva som er i ferd med å skje på den andre siden av fjorden for Svelvik.

Sist gang Svelvik hadde demonstrasjonstog for å bevare Dramstadbukta var i 2004. Den gangen var det snakk om dumping av giftig avfall. Planene ble stoppet. Vi vet derfor at det nytter å kjempe. Vi trenger nå å samle våre krefter igjen, og det må skje raskt.

Innlegget fortsetter under bildet

Denne gangen er det en ødeleggende industrihavn ved den idylliske Dramstadbukta næringskrefter ønsker å få presset igjennom. På motsatt side av fjorden, ved Juve i Svelvik, ønskes en like ødeleggende tømmerterminal presset igjennom. Disse to prosjektene vil føre til «et eldorado av ødeleggelse» for Svelvik og nærområdene, slik undertegnede ser det.

Mange har blitt kjent med Facebook-gruppa «Bevar Dramstadbukta», og mange har allerede signert deres opprop. Jeg oppfordrer alle som ikke har signert, til å gjøre det nå. Det er ikke alle som velger å være på Facebook (undertegnede innbefattet), men det er mulig å signere via nettsiden uansett.

Flere debattinnlegg og kronikker

Jens O. Kvale gjør oss innbyggere som sogner til Drammen kommune oppmerksom på planene i Dramstadbukta på en svært dyktig og informativ måte gjennom sine leserinnlegg, hos oss i Svelvik nå sist gjennom Svelvikspostens nettutgave 24.05.23. Jeg siterer Kvale: «Et ja vil bety at Sandtaket bygger et steinknuseverk som skal ta imot ufattelige mengder av steinmasser fra Østlandets største utbyggingsprosjekter, og Verket og Klokkarstua vil trolig bli ødelagt av støy og støv i all fremtid.»

Det er imidlertid ikke bare Verket og Klokkarstua som vil lide under et slikt utbyggingsprosjekt. Vi vet alle at lyden over vannet bærer svært godt. Dette handler like mye om oss som bor på den andre siden av fjorden og Svelviks framtidige muligheter. Steinknuseri og tømmerterminal vil kappes om oppmerksomheten i uoverskuelig framtid.

Vi ber nå om hjelp fra alle innbyggere, inkludert båtfolket på begge sider av fjorden.

Båtfolket oppfordres til å seile/kjøre i felles kortesje opp Svelvikstrømmen og videre inn i Dramstadbukta, sammen med oss som går langs fjorden. (Husk bare å slippe ferja gjennom strømmen først).

Hensikten med demonstrasjonen er å gjøre politikerne oppmerksom på de vakre og viktige naturomgivelsene i Dramstadbukta, hvor det nå henger et stort steinknuseri over som en dødens skygge.

Det vil bli holdt appeller kl. 19.00 fra stupetårnet i Dramstadbukta, og i etterkant vil det bli sang og musikk. Alt som hører til en vakker sommerkveld i idylliske Dramstad.

Nyheter fra Drammens Tidende