Mange av våre politikere drømmer seg tilbake til gamle Buskerud fylke. Men i spørsmålet om Viken fylkeskommune skal splittes opp i tre må man være våken og se på realitetene. I Buskerud vil vi få dårligere tjenester til innbyggerne.

Viken fylkeskommune har lagt frem en grundig utredning som viser at en oppsplitting av fylket vil koste mellom 310 og 440 millioner kroner. Dette er penger som Viken ikke har. Finansministeren har i intervjuer lovet å «ta regningen», men har senere moderert seg til at staten vil dekke mer enn de 13 prosent av regningen som staten dekket ved opprettelsen av Viken.

Resten må dekkes av innbyggerne i Viken, i form av dårligere tjenester i bl.a. videregående skole og kollektivtransport.

Utredningen viser videre at vi i Buskerud vil få et underskudd på driften fra 2025 hvis vi blir eget fylke igjen. Mens Akershus får et overskudd på 70-110 millioner kroner per år, vil Buskerud ha et underskudd på mellom 10 og 60 millioner hvert eneste år. Det tilsvarer 70 færre lærere i den videregående skolen i Buskerud.

Et nyopprettet Buskerud vil ha betydelig færre innbyggere enn det gamle Buskerud. Røyken og Hurum har gått til Asker i Akershus, mens Svelvik har kommet til Drammen. En ny Buskerud fylkeskommune vil som følge av disse kommunesammenslåingene ha 290 millioner kroner lavere inntekter hvert år. Dette kommer i tillegg til det årlige underskuddet på opptil 60 millioner.

Tre nye fylkeskommuner skal ha tre fylkesadministrasjoner som gjør mye trippelarbeid. I tillegg svekkes fagmiljøene som har fått virke i Viken fylkeskommune.

Fylkeskommunen har sjelden vakt så mye engasjement som når strukturen endres. Vi økonomer er levende opptatt av god forvaltning av ressurser, enten det er i bedriften eller i offentlig sektor. Det er ikke god forvaltning av innbyggernes penger å bruke nær ½ milliard kroner på å splitte opp Viken i tre nye fylkeskommuner, hvor Buskerud vil gå med underskudd.

LES OGSÅ: