Gå til sidens hovedinnhold

Hvor farlig er kvikkleiren på Brakerøya for det nye sykehuset?

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kvikkleireskredet på Gjerdrum viste hvor farlig et slikt skred kan være og hvor dramatisk store konsekvensene kan bli.

For Drammensregionen er dette tankevekkende, og det er klart at man må ta faglige og politiske grep. Det kan ikke være noen sannsynlighet for at et tilsvarende skred som på Gjerdum skal oppstå i denne regionen eller andre steder. Konsekvensene er altfor store. Derfor må man ha et helt realistisk forhold til risiko og sårbarhet som ikke nødvendigvis automatisk følger ved en analyse etter (ROS) slik publikasjonen i dag er formulert.

For det nye sykehuset på Brakerøya er situasjonen en annen enn på Gjerdrum. Her står sykehuset på peler til fjell. Fundamenteringen skal derfor i utgangspunktet være uavhengig av den vertikale bæreevnen til jordmassene som inneholder kvikkleire og forurensninger. Men fjellet er mange steder svært bratt og det er et spørsmål om man klarer å etablere et godt nok feste (pelefot) for pelene i fjellet. Det er opplyst at pelenes lengde er ca. 75 meter og at man hadde problemer til man fikk nytt peileutstyr. Dette utstyret hadde man lite erfaring med.

Pelenes vertikale bæreevne, som sykehuset er avhengig av, er avhengig av at jordmassene kan støtte pelene horisontalt uten at det oppstår horisontale bevegelser i pelene som kan skade bæreevnen. Blir bevegelsene for store kan en eller flere peler knekke eller i det minste miste en del av bæreevnen. Dette vil kunne medføre setninger i peler som igjen kan medføre at lasten overføres til andre peler som kan bli overbelastet.


Pelenes horisontale stabilitet, som sykehuset er avhengig av, er avhengig av at jordmassene kan støtte pelene horisontalt, og uten at det oppstår horisontale bevegelser i pelene som kan skade sykehusets stabilitet. Når man peler gjennom leire uten kvikkleire og langt fra elver og innsjøer vil normalt pelene få tilstrekkelig sidestøtte. Når man trykker peler gjennom kvikkleire blir leiren omrørt og går fra fast til flytende form. Derved kan det være områder hvor pelene ikke har sidestøtte etter peling.

Hvor mye man mister av sidestøttet vil være avhengig av hvor og hvor mye kvikkleire det er der man peler. Vi vet at det er kvikkleire på Brakerøya der man bygger.

Brakerøya er et område hvor det kan oppstå jordskjelv. Hva dette kan bety for pelenes vertikale bæreevne og horisontale stabilitet er det vanskelig å si noe sikkert om. Spesielt på grunn av de forhold som er beskrevet ovenfor.

Les også

Store setningsskader for nytt sykehus: – Vi måtte inn med helt ny boreteknologi

Drammenselva vil i fremtiden få en høyere vannstand, større svingninger i vannstanden og mer kreftespill i vannet enn i dag. Grunnvannstanden i jordmassene rundt pelene vil variere mer enn i dag og vann fra elva vil i noen grad trenge seg inn mot pelene og trekke seg tilbake. Dette kan medføre horisontale bevegelser i pelene som kan svekke stabiliteten. Det kan også medføre at kvikkleiren i enda høyere grad blir flytende. Samlet effekt kan bli at det oppstår skred i jordmassene som da glir ut i elva. Spørsmålet er da hvordan det går med pelenes vertikale bæreevne og horisontale stabilitet.

Vi er flere som tidligere har uttrykt bekymring for om sikkerheten ved bygging av det nye sykehuset på Brakerøya er tilstrekkelig. Vi har ikke fått noe tilfredsstillende svar på det. Årsaken til katastrofen på Gjerdrum er forskjellig fra hvordan den vil kunne være på Brakerøya. Men på Brakerøya vil en katastrofe kunne bli vesentlig større enn den var på Gjerdrum. Derfor bør det nå legges fram dokumentasjon som viser at sikkerheten til det nye sykehuset på Brakerøya er tilfredsstillende.

Les også

Styreleder for nytt sykehus: – Helt galt å stanse prosjektet nå

Les også

Retten: Prisen på sykehustomta er 630 millioner kroner

Les også

Høyt oppe på verstinglista: – Hvis man kan kjøre i Drammen, kan man kjøre i New York og Los Angeles

Kommentarer til denne saken