Gå til sidens hovedinnhold

Hvor lenge aksepterer vi at russefeiringen fortsetter i sin nåværende form?

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg er utrolig stolt av å jobbe på en skole med så mange fantastiske elever, så mange dyktige lærere og dyktige andre ansatte. Det å bo i et land der alle har de samme rettighetene og muligheter til utdanning, er noe vi alle må være svært takknemlige for. I norsk skole har alle elever en lovfestet rett til et trygt og godt opplæringsmiljø, der alle skal være inkludert. Dette tas virkelig på alvor i de norske skoler gjennom et 13 år langt skoleløp.

I sterk kontrast til gode verdier i skolen, avsluttes 13 års skolegang for mange med en kortere eller lengre periode med russefeiring. En russefeiring som for mange representerer ekskludering, vonde opplevelser og ekstreme kostnader. Det er tross alt en gang i livet, sier enkelte. Dessverre kan konsekvensene for noen bli for resten av livet.

Rektor-spalten Russnes

Drammens Tidende ønsker flere fagfolk med i samfunnsdebatten.

Derfor har vi startet med å utfordre regionens rektorer, som fremover vil bidra i debattspaltene i det vi har kalt rektor-spalten.

Denne uken skriver rektor for Eiker videregående skole Jan Helge Russnes.

Erlandsen sender stafettpinnen videre til rektor ved Høvik skole i Lier, Lisbeth Grøvdal.

Norsk skole er sosialt utjevnende, og gratisprinsippet i skolen er fantastisk. Russefeiringen er ikke sosialt utjevnende, den er sosialt splittende. Bak russefeiringen, i den formen den nå har inntatt, står det sterke markedskrefter med utspekulerte markedsstrategier som det er vanskelig for en ungdom å stå imot. Det er en økonomi som omtales som en «turistfelleøkonomi».

Hvem har vel ikke vært på ferie i et fjernt land og kjøpt suvenirer som på ingen måte sto til forventningene? Mange kjenner seg nok igjen, men de færreste har nok reist tilbake for å kreve sin forbrukerrett. Det resulterer i at de som selger suvenirer får nye kunder hele tiden, og ingen reklamasjoner.

Dette utnytter også firmaene som selger russeutstyr, russeklær, russestickers, russelåter, russebusser, russeturer, russeluer, russesjåfører mm. Det er få eller ingen russ som reklamerer etter endt russefeiring. Nye kunder hvert år – en gullgruve.

Eiker videregående skole er en MOT-skole. Det innebærer at vi arbeider etter MOTs prinsipper for å bygge robust ungdom. MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei er MOT-filosofien. En av teknikkene for å lykkes med dette er å identifisere og ansvarliggjøre positive kulturbyggere i elevgruppene og gjennom disse forsterke det positive.

Denne teknikken har også de kommersielle selskapene som selger russeutstyr oppdaget, dessverre med en annen hensikt og et annet fortegn. De identifiserer tidlig i elevmassen de «kule kulturbyggerne» og tilbyr dem ulike goder i bytte mot å være markedsførere blant venner og medelever. Kjøpepresset blir ikke mindre når det kommer fra sine egne.

Jeg er imponert over Politiet i Norge som bruker mye ressurser på forebyggende arbeid blant ungdom. Det å ha et politi som ønsker å forebygge at noen blir straffet, fremfor å straffe, er enestående. De stiller også opp gjennom russefeiringen med det for øye å ta vare på ungdommene våre. Paradokset er at når Politiet binder opp så mye ressurser for å sikre at russefeiringen ikke går av skaftene, blir det mindre ressurser til andre utfordringer i samfunnet. Er det riktig at en slik selvvalgt og konstruert russefeiring skal få lov til å ta så store ressurser fra Politiet?

Det at mange elever debuterer med forbudte narkotiske rusmidler i russetiden står i sterk kontrast til overbyggende temaer i den nye læreplanen om livsmestring og folkehelse. Kostbare innkjøpte krenkende russelåter som beskriver et svært negativt kvinnesyn står også i sterk kontrast til læreplanens tema om medborgerskap og demokrati.

Jeg lurer på hvor lenge vi voksne skal akseptere at russefeiringen fortsetter i den form den nå har fått. At vi skal akseptere at elever utsettes for massivt kjøpepress, påføres økonomiske problemer, ekskluderes, at Politiet må omdisponere ressursene sine, og at kyniske markedskrefter utnytter ungdommene våre og sitter igjen som vinnere med profitten.

Krafttak mot kreft arrangeres hvert år som et samarbeid mellom årets russ og Kreftforeningen.

Dette er en innsamlingsaksjon der pengene går til forskning på kreft. Her legger russen ned en formidabel innsats og viser hvilken positiv kraft og gjennomføringsevne det er i ungdommene våre. Sist vinter satte russen ved Eiker videregående ny innsamlingsrekord og lista er lagt høyt i år også.

Elever i norsk videregående skole er inkluderende, reflekterte og kunnskapsrike, og de gjør meg trygg på at fremtiden er i gode hender. Jeg heier på ungdommen, men ønsker at vi sammen kan skape en annen og mer inkluderende avslutning av 13 års skolegang for norske elever.

Les også

Lærerens egentlige fag: Elevene skal føle seg likt, sett og hørt

Les også

Den tynne, likbleke jenta løftet blikket og sa: «Alt under 5 er fiasko...»

Les også

Yrkesfagselever bør bli garantert læreplass

Les også

Er vi i ferd med å miste gutta?

Les også

Ungdom er spennende folk. Vi må gi dem den beste skolen vi kan. Vi må slutte å la karakterene styre

Les også

Lærere er ledere og rollemodeller som skal gi elever som sliter et klapp på skuldra

Les også

Rydd vei for ungdommen! Rydd vei for generasjon «ulydig»!


Kommentarer til denne saken