Kjære alle kvinner, gratulerer med kvinnedagen. I dag fortsetter vi kampen til dem som har kjempet for våre rettigheter i generasjoner.

Vi lever i en historisk tid. Koronakrisen har ført til de strengeste tiltakene vi har hatt i fredstid, og at de som har det vanskeligst fra før får det enda verre.

Pandemien har også vist hvor avhengige vi er av kvinnedominerte yrker. Under krisen har flertallet av våre medlemmer vært definert som samfunnskritisk personell. Mange har fått en lengre og tyngre arbeidshverdag. Så hvorfor verdsettes vi ikke høyere?

I fjor kom rapporten Likelønn og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Den viser at det vil ta over 50 år før vi oppnår likelønn. Dette var før lønnsoppgjøret førte til enda større forskjeller mellom kvinner og menn. I dette tempoet vil aldri dagens studenter oppleve likelønn. Er det rettferdig?

Kvinner, vi vet at det gode samfunnet ikke kommer av seg selv. I 1889 arrangerte 368 kvinnelige fyrstikkarbeidere den første moderne streiken i Norge. De nektet å akseptere dårligere lønn og verre arbeidsvilkår enn mennene.

Berit Ås sa: «Er du ikke forut din tid, jente, kommer den aldri». Ingen ga kvinner stemmerett i 1917. Ingen ga oss selvbestemt abort i 1978. Ingen tok frivillig et oppgjør med #MeToo i 2017. Først etter 70 år med kamp, fikk vi gjennomslag for fyrstikkarbeidernes krav om tariffestet lik lønn på samme arbeidsplass.

Men – kampen er på ingen måte over. Ansatte i kvinnedominerte yrker har seks ganger høyere risiko for vold og trusler på jobben enn resten av arbeidslivet. Kvinner i dag tjener bare i snitt 87 prosent av en gjennomsnittlig manns inntekt. Dette er fakta som ikke er hovedtema rundt lunsjbordet.

Parolene på 8. mars-arrangementene er mange. En er ny: «Bekjemp vold mot kvinner i hjemmet».

Tall viser oss at det vokser fram en pandemi i skyggen av koronapandemien. Volden mot kvinner i hjemmet har økt både her og i alle andre land. Dette er alvorlig. Og det stilles spørsmål om pandemien har satt likestillingen flere år tilbake.

8. mars skal markeres og vi trenger deg. En historisk dag, uten store tog og fysiske arrangementer, med feiring på avstand og kamp digitalt. Vi trenger deg for at det ikke skal ta 50 år før vi har likelønn.

Bruk dagen. Meld deg inn i en fagforening eller verv en kollega.

Vi kan ikke hvile på tidligere tiders likestillingskamp. Historien har vist oss at det gode samfunnet ikke kommer av seg selv, men at det nytter å kjempe.

Vi i Fellesorganisasjonen (FO) gir oss aldri. Gratulerer med kvinnedagen!