Senterpartiet mener det er tre mulige løsninger på spørsmålet om hvor Hokksund barneskole skal ligge: Lerberg, Loesmoen eller et delt alternativ.

SP ønsker et mulighetsstudie som ser på alle tre alternativene i ett forprosjekt for å få besvart de siste ubesvarte spørsmålene. Vi har derfor fremmet vedtak med disse tre løsningene i Utvalg 2 Oppvekst og i Formannskapet. Dessverre har vi bare støtte fra SV og V.

Et vedtak som blant annet sier: «Kommunestyret ber styret i Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF om å utarbeide en mulighetsstudie som vurderer alternativer på Lerberg, Loesmoen og et delt alternativ mellom de to stedene. Mulighetsstudien skal være gjennomført innen utgangen av 2020, og Utvalg for Oppvekst og Formannskapet gis en oppdatering på progresjon til møtene i oktober 2020. Når mulighetsstudien er avsluttet, får kommunestyret saken til videre behandling i første møte i 2021.»

Hvorfor er det viktig å se på ulike løsninger? Det er fortsatt ubesvarte spørsmål som blant annet:

  • Er det ikke lønnsomt å rehabilitere? Her virker det som de lærde strides.
  • Bør man i en kommune med stor befolkningsvekst heller ha to nærskoler med rundt 350 elever enn en stor skole med 650–700 elever?
  • Hvordan er kommunens økonomiske handlingsrom etter koronasituasjonen?
  • Hva koster de ulike alternativene?
  • Kan vi ved å se på ulike alternativer få en flott skole i Hokksund og samtidig ha mulighet til å rehabilitere eller utbedre skolen i Vestfossen eller Ormåsen?
  • Hva skal området på Lerberg brukes til hvis ikke skole, og hva vil skje med nærmiljøanlegget?

Dette er bare noen av de ubesvarte spørsmålene slik SP ser saken. Samtidig har administrasjonen vist at et enkelt forprosjekt kan løses innen kort tid, som da de på siste utvalgsmøte presenterte at det bland annet er plass til en skole på Loesmoen til 650 elever.

SP mener det mest fornuftige er å se på tre alternative løsninger samtidig, ikke låse seg til et forprosjekt. På den måten risikerer man ikke å måtte kjøre enda flere mulighetsstudier, men er klar for oppstart av varig løsning for Hokksund barneskole til nyåret.

Øvre Eiker har mange store investeringsprosjekter ventende: De fleste skolene har behov for enten utvidelse eller oppgradering, utvidet svømmetilbud, ny barnehage, botilbud for personer med ulike funksjonshemninger, botilbud med døgnbemanning for personer med psykiske utfordringer, oppgradering av rådhuset og idrettshall f.eks. på Darbu. Dette for å nevne noe.

For å komme i mål med de investeringene Øvre Eiker står ovenfor, og med kommunens økonomiske situasjon, må vi se på alle muligheter for å komme fram til de beste løsningene som sørger for best mulig tilbud til flest mulig.

Senterpartiet mener det er viktig å ha en helhetstankegang og se på ulike alternativer både i saken om Hokksund barneskole og alle andre saker i vår kommune.