Etter trygge og sammenhengende sykkelveier er trygg sykkelparkering det viktigste tiltaket for at flere skal sykle.

Dette gjelder både til jobben, men også eventuelle andre plasser man kan sykle til, som butikken, treningssenteret, idrettshallen, toget, gågata, og så videre.

Sykkelparken i Norge består av mange dyre sykler, og brukerne er naturligvis veldig opptatt av at sykkelen står trygt og under tak. Vi ønsker jo flere syklister og gående, og vi ønsker et attraktivt bysentrum med lite trafikkstøy og forurensing, der alle innbyggere kan trives.

Å vurdere å fjerne trygge sykkelparkeringsmuligheter reiser noen spørsmål:

Hvilke alternativer får syklistene? Vil det medføre at færre velger å sykle? Vil flere velge motorisert adkomst til sentrum?

Skal Drammen nå sine ambisiøse sykkelmål, må vi tørre å prioritere og forsterke det viktigste – i dette tilfelle trygg sykkelparkering.

La oss tenke kreativt og ut av boksen. Kan man isteden for å fjerne boksene tilpasse dem bedre til området og bymiljøet de er plassert i? Kan de males, utsmykkes, dekoreres, folieres eller annet som kan bidra til en forskjønning isteden for at de skal være skjemmende?

Drammen har et mål om å bli Norges beste sykkelkommune. Et mål som vi i Syklistenes landsforening lokallag Drammen, Lier, Asker støtter og aktivt ønsker å bidra til å nå.

Vi må i samarbeid bygge sykkelkultur, og vi må ha både kommune, næringsliv og innbyggere på banen. La oss tenke kreativt på bruk av alle muligheter for å få flere til å velge en aktiv reisevei og ikke fjerne de gode løsningene som allerede er på plass.

Les også: