Senterpartiet (Sp) drømmer om et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet (Ap) etter stortingsvalget om ett år. Men det blir neppe mulig uten Sosialistisk Venstreparti (SV) og Miljøpartiet De Grønne (MDG) på laget. Hvor store kameler er da Per Olaf Lundteigen (Sp) villig til å svelge? Trontaledebatten i Stortinget avdekket store forskjeller mellom partiene på venstresiden.

En ting har Sp, SV og MDG til felles. De peker alle foreløpig på Ap-leder Jonas Gahr Støre som sin statsministerkandidat ved stortingsvalget neste år. Men det kommer til å koste for Sp. For bortsett fra ønsket om Støre som statsminister, har disse partiene lite til felles.

Når valget nærmer seg, mener vi tiden er inne for å oppklare hva Sp egentlig går til valg på. Vi ønsker svar på noen saker som må avklares med eventuelle støttepartier som Rødt og MDG.

Er det slik at Senterpartiet vil øke drivstoffavgiften, øke bilavgiften og flyseteavgiften slik Rødt og MDG vil. SV og MDG vil øke rovviltbestanden og MDG vil gjøre store kutt i kjøttforbruket, de vil begge ha større reguleringskrav i landbruket. Hva sier Senterpartiet til dette? Svarene blir sikkert unnvikende og motangrep på Høyre kommer sikkert.

Det vi til nå har sett er Sp i angrepsposisjon, men vi får få svar på hva de vil gjøre om de kommer i regjering med støtte fra Rødt, MDG og SV. Hvor langt er de villige til å gå på kompromiss i sine saker.

Vår region og Buskerud representerer verdiskaping, innovasjon og vekst. I reiseliv, industri teknologiutvikling og landbruk har vi store fortrinn.

Vi kommer til å fortsette og være helt sentrale i utformingen av morgendagens Norge. Vi vet at god næringspolitikk og samferdselspolitikk er by- og distriktspolitikk.

Infrastruktur binder Norge sammen. Gjennom en historisk satsing har vår regjering snudd forfall til fornyelse – og samtidig økt kvaliteten markant på de store veiene – i hele landet. Siden regjeringen overtok, er samferdselsbudsjettet økt med over 80 prosent. Vi satser på stort på digitalisering og høyhatighetsbrebånd. Dette er virkemidler for å skape vekst i hele landet.

Dette er ikke tiden for politiske eksperimenter fra en regjering som er avhengig av støttepartier som SV, MDG og Rødt. Vår bekymring er næringslivets vilkår. Arbeiderpartiet varsler økte skatter og avvikling av Nye Veier. Senterpartiets foreslår partiprogrammet å sette ned selskapsskatten med èn prosent i distriktene, venstresiden vil øke skattene.

Senterpartiet vil avvikle EØS avtalen. Den som sikrer norske bedrifter tilgang til et marked bestående av 500 millioner europeere. 70 prosent av norsk eksport fra fastlandet går til EØS-området. Legge vi til olje og gass er det 80 prosent.

Apropos olje, nå vil jo MDG sette en sluttdato på norsk oljeproduksjon, vil Senterpartiet sette en sluttdato for det?