Drammen Fremskrittsparti ser med stor bekymring på den stadig dårligere økonomistyringen til posisjonen i Drammen med Ap, Sp, MDG og SV. Den mangelfulle styringen utfordrer opprettholdelse av primære tjenester i kommunen. Nedleggelse av sykehjem og barnehager er en direkte konsekvens av dette.

Verre skal det trolig bli med den styringen som er nå. Vi fikk en netto tilflytning på -39 personer i 2021.

Ett konkret eksempel på mangelfull økonomisk styring er bybrua, et vedtak trumfet gjennom av Ap og co. som også Høyre står inne for. Dette var en bru som i stor grad ble initiert av Bane Nor som trengte en ny bru, slik at de skulle få mer moderne innrettede perronger. Under forhandlingen endte kommunen med om lag 70 % av regningen, og følgelig skulle Bane Nor dekke om lag 30 %. Resultatet ble etter mitt syn er så dårlig at det kvalifiserer til «stryk» i forhandlingstaktikk.

LES OGSÅ:

Så mye dyrere blir bybrua: – Prisene stiger mye mer enn normalt

Drammen Fremskrittsparti stemte imot å bygge ny bru når man så hvor lite Bane Nor hadde tenkt å bidra med.

Trengte kommunen en ny bru? Nei, egentlig ikke. Vi kunne reparert og pusset opp den vi hadde slik at den lett kunne holdt i 25 år til. Kostnaden for dette var estimert til 156 millioner kroner (2019-tall), og en ny bru ble estimert til 673 millioner (2018-tall).

Nå er det uansett for sent å snu. Broen er revet og en ny må på plass. Prisen på brua er nå estimert til 1.622 millioner (2022-tall), altså 140 % opp fra det som ble vedtatt i høsten 2019. Hvor går egentlig grensa for hva som er akseptabelt? Ser vi at prestisje hos enkelte politikere trumfer hva som er til det beste for drammenserne?

LES OGSÅ:

Får ekstraregning: Bybrua har blitt 40 millioner kroner dyrere bare i år

Man kan selvsagt tilskrive noe av prisøkningen markedets prisstigninger, men absolutt ikke alt. Ca 25 % av prisøkningen kan tilskrives prisøkning på betong, armeringsjern og alt det andre som går med til å bygge en bru*. 40 % kan tilskrives en vedtatt usikkerhetsmargin på byggearbeidet. Ut fra dette regnestykket kan prosjektet tilskrives 65 % prisstigning/usikkerhet.

I kroner ville budsjettet i så fall vært ca. 1.110 millioner. Det blir altså et gap som utgjør cirka 500 millioner opp til 1.622 millioner – altså 500 millioner kroner i ren budsjettoverskridelse.

For denne overskridelsen kunne vi hatt nok til å starte opp byggingen av Krokstadelva sykehjem og samtidig holdt alle dagens sykehjem i operativ drift. I tillegg kunne vi opprettholdt alle barnehager og unngått å selge blant annet Killingen (aktivitetssenter for vanskeligstilt ungdom) m.m.

Dette er alvor. Jeg ønsker derfor et entydig svar fra ordføreren på hvordan en overskridelse på 500 millioner kroner er mulig.

Kilde: *byggekostnadsanalyse mai 2022, prognosesenteret AS