Høyres ordførerkandidat i Drammen vil ikke gi til kjenne overfor Drammens Tidende om Drammen bør gå inn for en byvekstavtale med bompenger. Det snakker han bare ikke om i avisen, sier han.

Hvordan kan en ordførerkandidat unnlate å svare på en av de aller viktigste politiske sakene vi sitter med? Vil ikke Høyre vise fram politikken sin til velgerne dette valget?

Da Høyre sørget for å droppe byvekstavtalen som et mislykket valgkampstunt i 2019, kunne ikke Arbeiderpartiet fortsatt stå opp for seg selv og hva de egentlig mente. Derfor bestemte de også å gå til valg på at det ikke skulle bli noe bompenger, og det til MDG- velgernes store fortvilelse.

Etter valget var kanskje tiden for å la stridsøksa ligge etter at byvekstavtalen ble skrotet den gang. Avtalen mellom fem partier i posisjon om at bommer ikke skulle være et tema i inneværende periode har stått seg.

Men MDG har hele tiden vært tydelige på vårt standpunkt. Vi får ikke et bedre og billigere busstilbud i vår region uten en byvekstavtale som finansierer og belønner miljøvennlige reiser, og vi får ikke en ny Konnerudnedføring som leder trafikken ut av Nybyen og Strømsø sentrum. Vi får heller ikke ny Svelvikvei og den utviklingen vi ønsker på Gulskogen, Nøsted og Glassverket. Nytt løp i Strømsåstunellen kan vi også drømme søtt om uten bompengefinansiert spleiselag mellom kommunen, fylket og staten.

Det blir floskler når Ap og Høyre snakker om utvikling for næringslivet i vår region uten å være troverdige på hvordan vi kan få det til. Deres virkemidler er ikke-eksisterende og uten nevneverdig troverdighet.

Det er ikke mulig å reduserere biltrafikken i Drammen uten først å få betydelig bedre kollektivløsninger. Byvekstavtale som styrker kollektivtilbudet får vi ikke uten bompengefinansiering. Det har MDG sagt hele denne perioden.

Disse fire årene er nå snart over, og fra Arbeiderpartiet og Høyre er det ikke igangsatt noen tiltak av betydning for at kollektivtrafikken blir billigere og bedre.

Nå er det på tide at Arbeiderpartiet og Høyre tar sine kollegaer i fylket alvorlig og gir oss et tydelig svar i valgkampen: Vil de nok en gang blokkere for en avtale i fire nye år ved å si nei til brukerfinansiering ? Drammen kan ikke fortsette å stå sist i køen for statlige byvekstmidler.

Velgerne kan stole på MDG sitt standpunkt. Vi sier ja til en byvekstavtale med delvis brukerfinansiering. Det er det eneste realistiske og ansvarlige.

Les også

Slutt med det politiske narrespillet: Si ja til bompenger