I en kronikk i Drammens Tidende lar stortingsrepresentant Kathy Lie, SV,seg ta med buksa nede i et forsøk på å framstille Ringeriksbanen som et miljø- og klimaprosjekt.

Jeg forstår at dagens og tidligere perioders SV-representanter på Stortinget har behov for å rette pekefingeren bort fra seg selv, og i denne sammenhengen peke på Jonas, som vil se på disse prosjektene på nytt. At det skulle bli SVs politikere som skulle bli forkjempere for å bygge et gigantisk firefeltsfelts motorvei- og jernbaneprosjekt tvers gjennom et Ramsar-vernet våtmarksområde, er ikke til å tro. I den aktuelle kronikken lar Lie buksene falle helt åpent og ærlig, og hun forklarer det selv slik:

«På vegne av alle som har kjempet en lang kamp for Ringeriksbanen og Bergensbanens forkortelse, som har svelget mange natur- og miljøkameler for å lande en reguleringsplan som alle kunne enes om, som har vært med på å støtte all kostnadsreduksjon og optimalisering av prosjektet – dette er provoserende!»

Ramsarkonvensjonen

Konvensjonen ble undertegnet i byen Ramsar i Iran i 1971, og Norge var senere et av de første landene som Ratifiserte den.

Opprinnelig konsentrerte konvensjonen seg om å ivareta våtmarker som leveområde, spesielt for vannfugler. I dag favner konvensjonen langt videre. Den omfatter ivaretakelse av våtmarker i bred forstand; både som leveområde for flora og fauna, og som viktig naturressurs for mange mennesker.

Kilde: Miljødirektoratet

Ja, dette er provoserende Lie. Det er provoserende at det er Lie og tidligere SV-representanter som kjemper for nedbygging av dette våtmarksområdet i Tyrifjorden, uten å skamme seg. Ja, hun innrømmer til og med at hun og de andre representantene har svelget mange natur- og miljøkameler, og så påstår hun at de har gjort dette for å lande en reguleringsplan som alle kunne enes om.

Feil, dette er ikke en løsning som alle kan enes om. Nedbygging av våtmarksområder vernet etter Ramsarkonvensjonen er ikke noe alle kan enes om. Verken i Kroksund og Tyrifjorden eller i Åkersvika eller i Lågen-deltaet.

Lies grønnvasking kjenner ingen grenser. SV og Lie er villige til å rasere våtmarksområder for å bygge noe hun innrømmer er å svelge kameler, og så er hun dristig nok til å påstå at dette er et viktig klima- og miljøprosjekt i det grønne skiftet.

Og, et lite kontrollspørsmål til slutt:

Vi har et Ramsar-vernet naturreservat i Nedre Buskerud: Fiskumvannet, opprettet i 1974 og vernet etter Ramsar i 2013. Prøv å tenke den tanken at Bane Nor ønsker å flytte jernbanetraseen og å bygge dobbeltspor på strekningen Hokksund – Kongsberg, og at de regulerer seg tvers gjennom Fiskumvannet naturreservat.

Bare for å synliggjøre hva vi snakker om her:

Kunne dagens og tidligere SV-representanter stå sammen med Bane Nor for å «lande en reguleringsplan som alle kan enes om» også i Fiskumvannet naturreservat? Hypotetisk? Nei. Reelt.